Rüyada Bira Görmek

Rüyada bira görmek, hastalıktan kurtulmaya, iyi ol­maya, fakat aynı zamanda kötü haber almaya işarettir. Bira içmek, işlerin karışık ve düzensiz gideceğine işarettir. Bira dökmek, cesaretlenmeye ve işlerin yoluna gireceğine, bira ikram etmek, isteme­yerek ve bilmeyerek bir dostuna zarar vermeye işarettir.

Rüyasında bira içtiğini görmek, rüyayı gören kimsenin, rızkını zorluk ve meşakkat ile kazanacağına işarettir.

Rüyada bira içtiğini gören kimsenin, bu rüyası onun hasta­lığına (hasta olacağına) işaretle tabir olunur.

Rüyada görülen her sarı renkli şarap (alkollü içecek) rüyayı gören kişi için hastalığa işaret eder.

Bazı yoruma göre; rüyada görülen bira, bir hizmetçi eliyle ortaya çıkacak bir paraya veya bir rızka işarettir demişlerdir.

Rüyasında bardağındaki birayı döktüğünü görmek, rüya sahibinin tövbe edeceğine ve günahlarından pişmanlık duy­duğuna işarettir. Bunun aksine rüyasında bardağına bira dolduruyormuş olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin, günah işlediğine veya günah işleyeceğine işarettir.

Rüyasında bir birahanenin önünden geçtiğini ve içeriye girmek istediği halde giremediğini yani, girmediğini ve oradan uzak­laştığını görmek, rüya sahibinin doğru bir yolda olduğuna ve hareketlerinin yerinde bir hareket olduğuna işarettir.

Bazı yorumculara göre; rüyasında bira içtiğini görmek, rü­ya sahibi kendisinin rahat ve huzurunu kaçıracak bir ola­yın içine sürükleneceğine ve sağlığını kaybedeceğine veya sağlığının bozulacağına işaret eder.

Rüyada bira görmek, meşakkatle elde edi­lecek veya cimri kimseden ele geçecek rızka işâret eder.

Bazen rüyada bira görmek, sevdiğine ka­vuşmaya yahut sırları açıklamaya işâret eder.

Bazen de rüyada bira görmek, üzüntü, keder ve şiddete işâret eder.

Bazı kere de rüyada bira görmek, geçimin darlığına, ihtiyaç ve zarurete işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bira içtiğini görmesi, hastalığa işâret eder.

Rüyada bira içtiğini görmek, meşakkat ve zorlukla elde edilecek mala işâret eder.

Bir memurun rüyada bira içtiğini görmesi, işinden sürülmesine işâret eder.

Yine rüyada bira içtiğini görmek, karışık ve düzensiz giden işlerin bir süre daha düzelme­mesine yorumlanır.

Rüyada bir kimseye bira ikram etmek ise, bilmeden ve istemeden bir hataya önayak ol­maya işâret eder.

Rüyada birahane görmek, halkın ayak takı­mına ve fâsık insanlara, oraya girip bira içmek haram işlemeye işâret eder.

 

Bir yanıt yazın