Rüyada Bindiğini Görmek

Rüyada bir ata veya arabaya binmek büyük şe­refe erişmeye işarettir.

Rüyada insana bindiğini görmek, iyi sayılmaz. Bu rüya, ölüm, cenaze ve işlerin güçleşmesine işaret eder.

Rüyada güzel bir ata bindiğini görmek, büyük şeref ve itibara işâret eder.

Rüyada uslu ve itaatli bir ata bindiğini görmek, ululuğa ve mertebesinin artacağına işâret eder.

Rüyada bindiği atın kuyruğunun iki adet olduğunu görmek, dost ve arkadaşlarının çok­luğuna işâret eder.

Rüyada iyi beceremeyerek bir ata veya bir arabaya bindiğini görmek, nefsinin isteklerine tabi olmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ata güzel bindiğini, kendini ve atı iyi tuttuğunu görmesi, o kimse­nin nefsine hakim olmasına işâret eder.

Bir kimsenin zorla bir adamın boynuna bindiğini görmesi, o kimsenin ölebileceğine işâret eder.

Rüyada rızası ile bir adamın boynuna bin­mek, o adamın o kimsenin külfet ve eziyetine tahammül edeceğine işârettir. Eğer o kimseyi boynundan düşürüp terk etse, o kimsenin is­tediği işi noksan kalır.

Rüyada nakil vasıtalarına bindiğini görmek, yeni bir işe girmeye işâret eder.

Rüyada nakil vasıtalarından indiğini gör­mek, işinden ayrılmaya işâret eder.

Eğer güzel biner, kendini ve atı iyi tutarsa, o kimse nefsine hakim olur.

Hayvana Bindiğini Görmek

Bir kimse rüyada bir hayvana bindiğini görse, menfaatine işler yapar, nefsine uyar. Eğer bir kimse, bu işi iyi biliyormuşçasına at bindiğini görse, nefsine hakim olur, ama at binmeyi beceremese, nefsine kayabileceğinin işaretidir. Bir kimse zorla bir adamın boynuna bindiğini görse, o kişinin ölümüne delalet eder. Rüyada hayvana bindiğini görmek, şeref ve itibar, yüksel­mek ve ilerlemeğe işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında bir hayvana ters bindiğini görmek, iyi sayılmaz. Bu rüya, rüya sahibi kimsenin, huysuz ve yaramaz biri ol­duğuna, özür dilemeyi ve öğüt verilmeyi kabul etmeyen, inatçı biri olduğuna veyahut da, hanımına hayalı halinde veya arkadan sapık ilişkide bulunduğuna işarettir.

Bir yanıt yazın