Rüyada Bina Görmek

Rüyada bina görmek, başka birisinin işinden fayda­lanmaya, bazen de erkeğin eşi ile birleşmesine işaret eder. Evinin büyüdüğünü görmek, zenginliğe ve ilerlemeye, evi haddinden faz­la büyümüş görmek, bir felaket geçireceğinize işarettir. Eski bir binayı tamir etmek hal ve tavır değişikliğine ve durumun düzelme sine işaret eder. Yıkılmış bina görmek, hayatının daima tehlikede olacağına, bina boyamak yapmış olduğunuz borçlardan kurtulma­ya, binayı yanmış görmek, düşmanlarını mağlup etmeye işarettir. Bina satın almak, aleyhinde çalışan olduğuna, bina satmak birisiyle kavga ve dövüş etmeye, ahşap bina görmek, size isnat bina yıkmak, kötü durumlara düşüleceğine, yeni bir bina görüp içinde oturmak, başınızdan yeni bir nikah geçeceğine işaret eder.

Rüyasında bir kimse yeni yapılmış bir bina görse, o kimse­nin ondan fayda elde edeceğine işaret eder.

Rüyada bir kimse evini güzel ve kendisine yetecek şekilde büyüttüğünü ve genişlettiğini görse, bu onun için dünyadaki halinin güzel ve mutlu bir yaşama işaret eder bir ta­birdir. Bu rüya, rüyayı gören için iyi ve hayırlı bir rüyadır.

Rüyada boş bir arazide (arsada) yapılmış tefe bir bina gör­mek, rüyayı gören kimsenin ev sahibi olacağına işarettir. Kendisinin bina yaptığını görmek ise, yeni bir işe başlaya­cağına işarettir. Binanın yıkıldığını görmek ise, rüyayı gö­ren kimsenin dini görevlerini ihmal ettiğine işaret eder.

Yeni bir binaya taşındığını ve yerleştiğini gören kimsenin ise, yeni bir ev sahibi olacağına işarettir.

Rüyada bir yerde veya bir köyde bina yaptığını görmek, rü­yayı görenin o yerde bir hanım ile evleneceğine işarettir.

Bazı yorumcular: Bir kimse, rüyasında kendisini bir bina yapıyormuş olduğunu görse, bu rüya, o kişinin bir takım akrabalarını ve dostlarını bir araya toplayacağına işarettir.

Rüyada yaş çamur ile bina yaptığını görmek, iyidir, din ve inanca işaret eder. Kuru çamur ile bina yaptığını görmek, iyi değildir, mal yönünden, para yönünden sıkıntıya düş­meye işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada güzel bina yapmak veya güzel bina görmek, sevgi­ye, neşeye, rızka, güzel güzel elbiselere sahip olmaya, be­kar kızlara ve onlardan çocuklara ve hayırlara işaret şek­linde yorumlamışlardır yorumcular. Bazı kere de, sağlam bina görmek, kuvvet ve şiddete, yardım ve müsaadeye ve­ya uzun ömre işaret olarak yorumlamışlardır.

İmam-ı Nablusi’nin Yorumu

Rüyasında hayır amacıyla (Allah rızası için, Allah’a yaklaşmak maksadıyla) herhangi hayır için bir bina veya cami’ ve mescit yaptırdı­ğını görmek, eğer rüyayı gören kişi, alim biri ise, kitap ya­zacağına, mal, mülk sahibi bir zengin ise, malının zekatını vereceğine, bekar biri ise, evleneceğine, evli ise, güzel ve gelecekte şöhret sahibi (ünlü) olacak bir çocuğu dünyaya geleceğine ve eğer fakir biri ise, fakirlikten kurtulup zen­ginleşeceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında bina yaptığını görmek, bir işin, bir şeyin teme­lini yapmak, girişim, teşebbüs, yeni bir işe girişmek gibi konulara işaret olarak yorumlanır.

İbn-i Sirin’in Yorumu

Rüyasında eski bir binanın yenilenmiş olduğunu görmek, rızık artmasına, hayır yolla­rının açılmasına, sevinç ve ferahlığa ermeye işarettir.

CaferSadık (R.A.)’ın Yorumu

Rüyada iyi bir bina görmek, şu cihetlere işaret eder: 1. Zevce, 2. Zevç, 3. Zengin­lik, 4. Emniyet ve güvence, 5. Kolay bir geçime ermek, 6. Mal elde etmek, 7. Büyük bir memuriyet elde etmek gibi şeylere işarettir.

Rüyada yeni yapılmış bir binayı görmek, ondan faydalanmaya işâret eder.

Bazen rüyada yeni yapılmış bir binayı gör­mek, hiç ummadığı yerden gelecek rızık ve nîmete işâret eder.

Rüyada bina görmek, kocanın hanımına zifafyla tabir edilir.

Bazen de rüyada sağlam bina görmek, uzun ömre işâret eder.

Rüyada güzel bina görmek, sevgiye, neşe­ye, rızka, güzel elbiselere, bekâr kızlara ve onlardan çocuklara işâret eder.

Rüyada nakışlı bir bina yaptığını görmek, temizlikle ve sevinçle beraber ilim ve velayete işâret eder.

Bir kimsenin rüyada binayı çanak ve çöm­lekten yaptığını görmesi, rüya sahibi için süs ve gösterişe işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini bina yapıyor görmesi, o kimsenin akrabalarını ve dostlarını toplamasına işâret eder.

Rüyada binayı yıktığını görmek, yakınlarını, arkadaş ve dostlarını dağıtmasına, servetinin gitmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini bir binaya başlayıp temelini attığını, binayı kuvvetlice yaptığını görmesi, o kimsenin, ilim, velayet ve bir meslek talebinde bulunmasına, talebi ve gayesinin yakında olacağına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini bir şehir veya bir köyde bina yapıyor görmesi, o kimsenin o yerden bir hanımla evlenmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kubbeler görmesi, şanı yüce ve kıymetli kimselerle dost olmaya işâret eder.

Rüyada eski bir binanın yeniye döndüğünü görmek, rızkın artmasına; hayır kapılarının açılmasına, sürür ve ferah husulüne işâret eder.

Rüyada bir evin tavanı, damı veya duvarı­nın yıkıldığını yahut yandığını görmek, kendi evinde bir musibetin vukuuna işâret eder.

Rüyada hanesinin büyüdüğünü görmek, çok ve bereketli nîmete işâret eder.

Rüyada evinin belirli bir miktarca güzel olarak genişlemiş olduğunu görmek, bu dün­yaca halinin genişliğine işâret eder.

Rüyada evinin olduğu miktardan fazla ge­nişlemiş olduğunu görmek, o eve, bir musibet gelmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kireç, alçı ve kiremit­ten bina yaptığını ve üzerinde de bir resmin olduğunu görmesi, o kimsenin kötü işlerde bulunmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kireç ve alçı işlerinde bulunduğunu görmesi, o kimsenin helal olma­yan işle uğraşmasına işâret eder.

Rüyada yaş çamur ile bina yaptığını gör­mek, din ve inanca işâret eder.

Rüyada kuru çamur ile bina yaptığını gör­mek, mal bakımından sıkıntıya işârettir.

Bir kimsenin rüyada gurbette bir bina yaptı­ğını görmesi, o kimsenin, asla hatırına gelmeyen bir kadınla evlenmesine yahut gurbette kalıp ömür boyu orada bulunmasına işâret eder.

Rüyada yeni yapılmakta olan bir inşaatı görmek, işlerde başarıya işâret eder.

Rüyada kendisinin inşaat yaptırdığını gör­mek, arzu ve isteklerine kavuşmaya işâret eder.

Rüyada bina inşa ettiğini gören adamın kadınlara ilgisi var demektir. Bazı tabirciler, rüyada bir kimse bina yapıyor olduğunu görse, akrabalarını, dostlarını toplamaya delalet eder. Binayı kaldırıp yok ettiğini gören kimse ise, akrabalarından ve sevdiklerinden uzak kalacak, elindekileri kaybedecek manasına gelir. Bir kimse hangi niyetle ve kim için binayı yeniliyorsa o kişinin hayatını da yeniliyor demektir.

Her kim bir bina temelini attığını ve üzerine sağlam bir bina inşa ettiğini görse, o kimseye Allah ilim nasip edecek ve belli bir konuda erişmek istediği noktaya erişecek demektir. Bir kimse kendisi için şehir veya bir köyde bina inşa ettiğini görse, o kimsenin oradan bir hanımla evleneceğine delalet eder. Binayı çanak çömlekten yaptığını görse, bu kişinin gösteriş meraklısı olduğuna işaret eder. Eğer yapılan binanın yüzeyi nakışlı ise; temizlik, sevinç ve ilim ve veliliğe delalet eder. Binayı alçı veya kiremitten yaptığını görse ve üzerinde insan sureti resmedilmiş olsa; o kimsenin batıl işlerle uğraştığına delalet eder. Çünkü bir kimse kiremit veya alçı işlerinde bulunuyor olsa, o kimse helal olmayan işlerde bulunur denilmiştir.

Herkesten uzak bir yerlerde ev yaptığını gören kimse, aklına bile gelmeyen, önceden de evlenmeyi hiç düşünmediği bir hanımla evlenir. Yaş çamur ile bina yapmak, din ve inanca, kuru çamurla bina yapmak sıkıntı çekmeye, geçim darlığına işaret eder. Bir kimse Hz. Muhammed’in kabrini çamurla sıvadığını görse o kişinin hacca gideceğine delalet eder. Güzel bina her çeşit güzelliğe, bolluğa, rızka ve berekete delalet eder.

Camii veya mescit yapılması layık olmayan şeyler yapan yahut mihrabı kıbleden başka bir yöne kaydırmış olan kişi için bu rüya hiç de hayra yorulmaz.

Rüyada kubbe görülse veya yapılsa, rüya gören kıymetli kişilerle oturur, kalkar. Su biriktirmek için sarnıç yaptırdığını gören kimse çocuğunun terbiyesine işaret eder. Yer ile gök arasında yeşil kubbeler yapan kişinin hali güzel olur ve şehit olur.

Rüyada yeni yapılmış bir binayı görmek gördüğü miktarca hususi ve umumi olarak faydalanmaya yorumlanır.

Çok kere bir şeyi bina ettiğini görenin kadınlarla ilgisi çok olur.

Evinin belirli bir miktarca güzel olarak genişlemiş olduğunu görmek, bu dünya halinin genişliğidir.

Binayı kaldırıp izale ettiğini görmek, yakınlarını, arkadaş ve dostlarını ve askerlerini dağıtmasına, servetinin gitmesine yorumlanır.

Bir kimse kendisini bir şehir veya bir köyde bina yapıyor görse, o kimse o yerden bir hanımla evlenir.

Rüyada kubbeler görse veya yaptırsa şâm yücelir ve kıymetli kişilerle oturur kalkar.

Hastanın, ne zaman yıktığını bilmediği evini yaptırdığını görmesi, babasının din ve dünya işlerinde noksan bıraktığı şeyleri ikmal edip tamamlamasıdır. Bir amele veya çiftçinin kendi evi ve yerinde iş gördüğünü görmesi, hanımıyla aralarında husumetin meydana gelmesi yahut bir dostu veya yakınını terk etmesiyle yorumlanır.

Bir yanıt yazın