Rüyada Billur Görmek

Rüyada billur görmek, zevceye (hanım, eşe) işaret şeklinde yo­rumlanır. Yani billur görmek, kadına işaretle yorumlanır.

Billur bir kaba sahip olduğunu gören, temiz bir kadınla evlenir.

İmam-ı Nablusi’nin Yorumu

Rüyada billur gör­mek, kadına işarettir. Rüyasında kendisine ait bir billur eşyası olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin, temiz yü­rekli, iyi bir kadınla evleneceğine işarettir.

Bazı yoruma göre: Rüyada billur görmek, iyi huylu ve gü­zel ahlaklı biri olacağınıza işarettir. Başka bir yoruma göre ise: Rüyasında billur görmek, asaletli bir kimse ile (hanım ile), kadın görürse, asil bir bey ile evlenmeye işarettir.

SeyyidSüleymanil Hüseyni’ nin Yorumu

SeyyidSüleymanil Hüseyni, KenzülMenam adlı Rüya Tabirnamesi eserinde, rüyada görülen billuru değişik şe­kilde yorumlamıştır. Onun yorumu şöyledir:

Rüyada billur görmek, bed (kötü) asıllı zevce (hanım) ile ta­bir olunur. Rüyasında billur satın aldığını gören kişi, böyle kötü huylu, geçimsiz veya kötü asıllı bir kadınla evlenir veya evleneceğine işaret eder.

Rüyasında kendisine ait billurunu kaybettiğini görmek, rü­ya sahibinin hanımını boşayacağına veya hanımından ay­rılarak uzaklara gideceğine işarettir.

Rüyasında billur sattığını görmek, bed asıllı (soysuz) bir ka­dınla evlenmeyi talep ederek onu isteyeceğine veya istete­ceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada billûr görmek, temiz ve pâk bir hanıma işâret eder.

Rüyada billûra sahip olduğunu görmek, temiz bir kadınla evlenmeye işâret eder.

Rüyada delikli billûr görmek, dul kadına işâret eder.

Rüyada bir billûru olduğunu fakat onu kaybettiğini görmek, eşinden ayrılmaya işâret eder.

Bir yanıt yazın