Rüyada Beyin Görmek

Rüyada beyin görmek, mala, keskin bir zekaya ve güzel işler yapılacağına işaret eder.

Rüyada beyin görmek, gizli mala işaret olarak yorumla­nır. Rüyada görülen insan beyni ve eti yenen hayvanların beyni, helal mala işaret ile, eti yenmeyen hayvan beyni de haram mala işaret ile yorumlanır.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın Yorumu:

Rüyada beyin görmek, şu üç cihetle tabir olunur:

Gizli mal sahibi olmaya,

Keskin ve kuvvetli bir akıl sahibi olmaya,

Allah (C.C.) katında makbul olan bir hayır yapmaya.

Nablusi’nin Yorumu:

Rüyada beyin görmek, rüya sahibi kişinin kimsenin bilmediği, biriktirilmiş olan mal ve para­sının olduğuna işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında başkasının beynini yediğini görmek, rüya sahibi kişinin, vefat edeceğine (öleceğine) veya hakir görülen bir kimsenin malını yiyeceğine işaret eder.

İbn-i Sirin’in Yorumu:

Rüyasında beyninin burnundan akıp yere düştüğünü görmek, rüya sahibi kişinin, malının büyük bir kısmını kaybedeceğine, yani, sermayesinin yok olaca­ğına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Bir kimse rüyasında, beyninin çok güzel koktuğunu görse, bu rüyası onun, malının zekatını vaktinde ve tam olarak verdiğini veya vereceğine işarettir.

Rüyasında beyninin kötü ve çirkin koktuğunu görmek, rüya sahibi kişinin, malının zekatını vaktinde veya hiç verme­diğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

İbn-i Kesir ve Diğer Bazı Yorumcular:

Rüyasında kafasının yarılıp beyninin dışarıya aktığını görmek, rüya sahibinin, gizlemiş olduğu malını her hangi bir şekilde kaybedeceği­ne işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyasında çıkardığı beyni kendi cebine koyduğunu veya ye­diğini gören kişi, o beynin sahibinin malını yer veya yiye­ceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında kendi beyninin tamamını veya bir kısmını baş­ka birine verdiğini görmek, rüyayı gören kişinin kendi ma­lını israf edeceğine, boş yerlere, gereksiz bir şekilde sarf  edip harcayacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Bazı yorumcular, rüyada beyin görmek, özellikle beyni ye­diğini görmek, genellikle mala işaret eder şeklinde yo­rumlanır demişlerdir. Pişmiş beyin görmek, helal mala, çiğ beyin görmek, haram mala işaret eder.

Rüyada beyin görmek, gizli mal sahibi ol­maya, keskin ve kuvvetli akla, Allah (c.c.) nezninde makbul hayır yapmaya işâret eder.

Bazen rüyada görülen beyin, dine ve iba­detleri gizli yapmaya işâret eder.

Bazen de rüyada beyin görmek, görülme­yen biriktirilmiş mala işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi beyninin büyük olduğunu görmesi, o kimsenin akıllı olduğuna işâret eder.

Bir kimsenin rüyada beyninin yok olduğu­nu görmesi ise, o kimsenin câhil olduğuna işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi beynini yediğini görmesi, o kimsenin kendi malını yemesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada başkasının beynini ye­diğini görmesi, o kimsenin vefat edebileceğine yahut o kimsenin malını yemesine işâret eder.

Rüyada bir ölünün beynini yediğini gör­mek, o ölüden gelecek mirasa işâret eder.

Rüyada kafasının yarılıp içindeki beyinin aktığını görmek, topladığı ve gizlediği malın elden çıkacağına işâret eder.

Rüyada beyninin burnundan akıp yere düştüğünü görmek, eldeki malın zayi olacağı­na işâret eder.

Bir yanıt yazın