Rüyada Beşik Görmek

Beşik görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve ağlamak olarak da tabir edilmiştir. Çünkü beşik küçük çocukların çığlık attığı bir şeydir. Denilmiştir ki: Rüyada beşik yapmak, satın almak veya hediye olarak almak; zevceye veya evlada delalet eder.

Rüyada beşik görmek, evlenmeye ve bir evladınız olacağına yorumlanır.

Rüyada beşik görmek değişik şekilde yorumlanır. Rüyada beşik gören evli çiftler için çocukları olacağına işarettir.

Rüyada beşik yaptırmak evlenmeye işarettir. Beşik sattığı­nı veya kırdığını veya binlerine verdiğini görmek, eşlerin boşanacaklarına işaret ile yorumlanır.

Rüyada görülen beşik madenden yapılmış ise, çocuk er­kek olur, beşik tahtadan (ahşap) ise, çocuk kız olur diye de tabir olunur.

Bazı yorumculara göre: Rüyasında bir beşik satın aldığını veya beşik yaptığını ya da kendisine bir beşik hediye edildi­ğini görmek, rüyayı gören kişi, bekarsa evleneceğine, ev­liyse bir çocuğu olacağına işarettir. Bu rüyayı kadın ve er­keğin görmesi aynı şekilde yorumlanır.

Rüyasında beşiğinin kendiliğinden kırıldığını görmek, rüya sahibinin, evladının vefat edeceğine (çocuğunun öleceğine) işarettir.

Rüyasında bir beşik yaptığını, fakat tamamlayamadığını (bitiremediğini) gören kişinin, hanımı, hamile olduğu çocu­ğunu düşürür (yani düşük yapacağına işarettir) şeklinde yo­rumlanır. Diğer bazı yorumcular ise, eşinden ayrılacağına işarettir demişlerdir.

Beşik Salladığını Görmek

Rüyasında çocuğunu beşiğe yatırıp salladığını görmek, rüya sahibi kişinin, çoluk-çocuğuna ve aile fertlerine karşı yu­muşak, güzel bir tavrı hareketle davrandığına, şefkat ve merhametli bir kişi olduğuna işarettir. Bir insanın rüyada beşik salladığını veya beşikte olduğunu görmesi, hayır ve berekete delalet eder.

Kirmani’nin Yorumu:

Rüyasında beşik görmek, rüyayı gö­ren kişinin hanımı, hamile ise, erkek çocuk doğuracağına işarettir demiştir.

Bekar biri için beşik görmek, sevince, kadın için ise, çocuğa işarettir. Bazı yorumcular, beşik görmek, üzüntü, keder, sı­kıntı ve ağlamaya işarettir dediler. Bazıları da, beşik gören evli ise, eşinin hamile kalacağına, hamile ise, erkek çocuk doğuracağına işarettir dediler.

Bir kimsenin rüyada bir beşik satın aldığını veya beşikte olduğunu görmesi, o kimsenin hayır ve berekete nâil olmasına işâret eder.

Bazen rüyada bir beşik satın aldığını ya da sevinçle içinde bulunduğunu görmek, rahatlığa, şefkatli bir kadına ve erkek çocuğa işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada bir beşik satın aldığını veya kendisine beşik verildiğini gör­mesi, evlenmeye ve sevince işâret eder.

Bazen rüyada beşik görmek, üzüntü, ke­der, sıkıntı ve ağlamaya işâret eder.

Bazen de rüyada beşik görmek, türkü söy­lenip raks edilecek yerlere işâret eder.

Bazı kerede rüyada beşik görmek, düş­manlık, mücadele ve münâkaşa yapmaya işâret eder.

Rüyada bir çocuğu beşikten çıkardığını görmek, evlat, hanım ve akrabalarına karşı hizmet ve şefkat noksanlığına işâret eder.

Yine rüyada beşik görmek, ceset ve tabuta işâret eder.

Rüyada beşik görmek, erkekler için üzüntü veya hapse işâret eder.

Rüyada beşik görmek, kadın için çocuğa işâret eder.

Rüyada beşikte uyuduğunu görmek, rüya sahibi için dar bir eve işâret eder.

Bir yanıt yazın