Rüyada Beddua Görmek

Rüyada birisinin beddua ettiğini, yahut birine beddua ettiğini görmek, rüyayı görenin yaptığı bazı uygunsuz ha­reketlerden dolayı utanç duyduğuna işarettir.

Rüyasında bir şey için beddua ettiğini görmek iyi sa­yılmaz. Bu rüya iyiye ve hayra yorumlanmaz. Üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyasında kendi büyükleri tarafından beddua edildiğini görmek, rüya sahibi kişinin evvelce işlemiş olduğu hata ve kusurlarından dolayı derin bir üzüntü ve pişmanlık duy­duğuna işarettir şeklinde yorumlanır.

Bir kimse, rüyasında başka birisine beddua ettiğini görse, bu rüyası onun (rüyayı görenin) hal ve hareketlerinin çev­resinde hoş karşılanmadığına işaret eder.

Rüyada birisinin kendisine beddua ettiğini duymak, rüyayı görenin işlediği bazı suçlardan dolayı pişman olduğuna ve utanç duyduğuna ¡şâret eder.

Rüyada kendisinin bir başkası aleyhine beddua ettiğini görmek, vehim ve kedere işâret eder.

Bir yanıt yazın