Rüyada Bayram Görmek

Rüyada bayram günü görmek, gam ve kederden kurtulmaya, ferah ve sevince, bolluğa, hayra işarettir. Ramazan bayramı içinde olduğunuzu görmek, günlerin sevinç ve neşe için­de geçeceğine, diğer dini ve milli bayramlar olduğunu görmek, se­vinç ve refaha işaret eder. Rüyada kendinize bir bayramlık giyim eşyası aldığınızı görmek, çok sevinçli bir haber alacağınıza işaretir.

Rüyada bayram görmek, iyilik, ferahlık ve neşeye ve sevince işaret eder.

Rüyasında bayram günü olduğunu görmek ve kendisine bir bayramlık yeni elbise aldığını ve giydiğini görmek, çok sevinçli bir haber alacağınıza ve akrabalarınızla aranızın iyi olacağına işaretle yorumlanır.

Rüyasında bir bayram yerine gidip eğlendiğini görmek, rüya sahibinin uzun ömürlü olacağına işaret eder.

Rüyasında Ramazan bayramında olduğunu görmek, rüya sahibinin bolluğa ereceğine veya kaybolan şeyinin geri ge­leceğine, yani kaybının bulunacağına işaret eder.

Kurban bayramını görmek, ferahlığa ermek, menfaat elde etmek ve kurtuluşa ereceğine işaretle yorumlanır.

Rüyasında bayram namazına gittiğini görmek, din yolunda sevap kazanacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Bayram namazından çıktığını görmek, Cenab-ı Hakk’ın affı­na ve bağışlamasına ereceğine işarettir.

Rüyada bayram görmek, sevinç ve neşeye, müjdeye, dost ve akrabaların bir araya gelme­sine işâret eder.

Bazı kere de rüyada bayram görmek, fe­rahlık ve sevinç, genişlik ve bol rızka işâret eder.

Rüyada bayram namazından çıktığını gör­mek, Allah’ın (c.c.) mağfiretine mahzar olma­ya işâret eder.

Rüyada kendinizi bayram yerinde görmek, nüfuzlu biriyle tanışıp, ondan hayır ve kazanç sağlayacağınıza işâret eder.

Bayram yerinde çocuklarla eğlendiğini görmek, uzun ömre ve nîmete işâret eder.

Rüyada bayram gününde olduğunu gör­mek, kaybettiği şeyi bulmaya ve bol geçime işâret eder.

Rüyada ramazan bayramında olduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, se­vinç ve sürura, işlerde kolaylığa, tövbenin ka­bulüne işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Kurban Bayramı gör­mesi, sevinç ve sürura, müjdeye, günâhların bağışlanmasına ve Allah’ın (c.c.) rızasına işâret eder.

Rüyada kurban bayramı görmek, geçmiş bir sevincin tekrar gelmesine, huzur ve refaha işâret eder.

Hapiste olan kimsenin rüyada kurban bay­ramında olduğunu görmesi, hapisten kurtul­maya işârettir.

Borçlunun rüyada kurban bayramında ol­duğunu görmesi, borçtan kurtulmaya işâret eder.

Herhangi bir şeyini kaybeden bir kimsenin rüyada kurban bayramında olduğunu görmesi, kaybettiği şeyi bulacağına işâret eder.

Bir yanıt yazın