Skip to Content

Rüyada Bardak Yıkamak

Genellikle rüyalarda su ile ilgili öngörülen tabirler çoğunlukla temizlik ve saflık ile sonuçlanır. Rüyada bardak yıkamak da kişinin manevi olarak temizlenmesi, özellikle iftiraya uğramış kişilerin yakın gelecekte iftiraya uğradıklarının anlaşılacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Haksızlıklara uğramış kişilerin yaşadıkları olaylarda suçlarının olmadığına dair bir ispatın ortaya koyulması şeklinde de tabir edilir.

Aynı anlam dairesinde kişinin farkında olduğu ve olmadığı günahlara dair dinen tövbede bulunması şeklinde de tabir edilebilecek rüyada bardak yıkamak durumu manevi eksikliğe yol açan şartların ortadan kalkması ya da kişinin bir tövbe sonucu dine ve ibadetlere daha da yaklaşması şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada Bardak Kırmak

Rüyada bardak kırılması tıpkı gerçek hayattaki gibi bir nazardan kurtulma biçiminde algılanabilir. Böylece kişi ruhen ferahlayacak ve daha rahat zamanlar yaşayacaktır. İş yerinde erişilen daha rahat bir çalışma ortamı da bu rüyanın tabirleri arasındadır.

Rüyada Bardak Görmek

Rüyada herhangi bir yerde bardak gören kişi yakın bir zamanda kısmetiyle karşılaşacaktır. Bunun sonucu olarak da eğer bekarsa bu kısmetin hayırlı olduğu kanaatinde bulunulabilir. Maddi olarak bardak görmek de bereketi simgelediğinden kişinin borçlarının biteceğine dair de bir yorumda bulunulabilir. Rüyasında bardak gören kişi bardağı dolu görürse söz konusu bereketin daha fazla olduğu düşünülebilir. Kişi eğer bardağı kendisi dolduruyorsa, bu durum da kişinin hastalıklarının sağaldığı konusunda bir yorumda bulunabilir.