Rüyada Balta Görmek

Rüyada balta görmek, işinizden çıkarılacağınıza işarettir. Sapsız balta görmek, memnuniyetsizliğe, balta ile ağaç kesmek bir aşk tuzağına düşüleceğine,mahkeme sonucunda mahkum olunacağına, balta ile adam öldürmek, kadın için hamile kalmaya, erkek için kazanç ve başarı işaretidir.

Rüyada görülen balta iyiye yorulur. Balta, yardım imdat ve rızka erileceği ile tabir olunur. Rüyayı görenin ba­şında bir ağrı gibi hastalığı varsa ondan şifa bulacağı ve iyileşeceği ile de yorumlanır.

Rüyasında balta görmek, yemek yiyemeyen bir hastanın iyileşip yemek yemeye başlayacağına işaret olduğu gibi, rü­yada balta görmek, erkek çocukla da tabir olunur. Çünkü balta, bazen kendisinden fayda elde edilecek şeylere de işa­rettir. Çünkü balta demirden yapılmış olan bir maddedir.

  • Rüyada balta görmek, bazı yorumculara göre, erkek ço­cukla yorumlanır.
  • Rüyasında tek yüzlü balta görmek, imdat ve yardıma, rüya sahibinin rızkının artacağına, geçiminin genişleyip ferah­layacağına işarettir. Böyle bir balta görmek, genellikle hayra ve iyiye yorumlanır.
  • Rüyasında iki yüzlü bir balta görmek, şeref ve itibara işa­ret eder. Ticaret erbabı için, büyük kar sağlayan kazanca işaret eder şeklinde yorumlanır.
  • Rüyada et baltası ve satır görmek, rüya sahibi kişinin gü­cüne, kuvvetine ve cesaretine işaret eder.
  • Baş ağrısı çeken bir kişi, rüyasında balta görse, bu rüyası onun, baş ağrısından kurtulacağına, başının ağrısının ge­çeceğine işarettir. Veya bu rüyayı gören baş ağrısı olan ki­şi, kan aldırmaya ihtiyacı olduğuna işarettir.

Rüyada balta görmek, imdat ve yardıma, rızkın genişliğine işâret eder.

Bazen rüyada balta görmek, rüya sahibinin başında bir ağrısı varsa ondan kurtulmasına işâret eder.

Rüyada görülen balta,yemeye ihtiyacı olan hastanın şikâyetinin gitmesine İşâret eder.

Bazen de rüyada görülen balta, erkek ço­cuğa işâret eder.

Bazı kerede rüyada görülen balta, iyi bir hizmetçi, kuvvetli bir arkadaş ve yardımcıya işâret eder.

Yine rüyada görülen balta, kendisiyle fay­dalanılan şeye işâret eder.

Rüyada görülen balta, emanet, emniyet ve | dinde olan kuvvete işâret eder.

Ticaretle uğraşan bir kimsenin rüyada bal­ta görmesi, iyi kazanca işâret eder.

Rüyada balta görmek, sıkıntıda olunan konuda yardım geleceğine, hastalık varsa, tekrar sağlığa kavuşmaya belirtir. Ağaç kesmekte kullanılan keskin balta; can yakmaya, geçim işlerinde çetinliğe işaret eder. Odun baltasıyla yaş ağacı kesmek; şerre, belaya duçar olmaya delalet eder. Kış mevsiminde kuru odun kesmek yahut parçalamak mal ve paraya, sıhhat ve afiyete delalet eder.

Rüyada balta görmek, imdat, yardım ve rızka işaret eder. Rüya sahibinin başında bir ağrısı varsa ondan kurtulur. Balta, yemeye ihtiyacı olan hastanın şikâyetinin gitmesine işaret eder. Balta, erkek çocuğa da işaret eder. Bazen de balta, kişinin hizmetçisi, kuvveti ve yardımcısı olarak yorumlanır.

Bir yanıt yazın