Rüyada Atladığını Görmek

Rüyada bir yerden bir yere atladığınızı gör­mek bit halden diğer hale geçmeye işarettir. Hendek, dere ve duvardan atlamak güç du­rumlardan kurtulmak şeklinde yorumlanır Alçaktan yükseğe atla­mak mevkii, kazanç, servet, refaha işarettir.

Rüyada atladığını görmek, bu ister korkudan olsun, ister herhangi bir aceleden dolayı olsun, rüyayı gören kimsenin canını sıkacak müşkül ve zor bir işle, sözle kar­şılaşacağına işarettir.

 

Rüyada bir yerden bir yere atlamak, kişinin canını sıkacak, can sıkıcı bir söze işâret eder.

Rüyada bir engeli aşmak amacıyla atlamak, bir zorluğun üstesinden gelmeye işâret eder.

Rüyada bir yerden bir yere kendi iradesi dışında fırlatılmak, istemeksizin bir halden di­ğer bir hale geçmeye ya da tayin olmaya işâret eder.

Rüyada tek ayakla atlamak, diğer ayağın rahatsızlığından dolayı ise malının yarısını yitirmesine delâlet eder.

Rüyada birinin üzerine atladığını görmek, o kimseye galip gelmeye işâret eder.

Rüyada bir dereden atlayarak karşı sahile geçtiğini görmek, kendisi hakkında yapılan haksız iftiralardan, arkadaşlarının kendisinin haberi olmadan yaptıkları, lehindeki sözlerle temize çıktığına delâlet eder.

Bir yerden başka bir yere atlamak, sosyal statünün değişmesi anlamındadır. Aşağı atlamak, para durumunun tamamen tersine dönmesi, yukarı atlamak; gelire ve zenginliğe, dere, hendek veya duvardan atlamak; rahata ermek demektir.

Rüyada gerek korku ve gerekse çabuk hareketten dolayı bir yerden diğer bir yere atlamak, kişinin canını sıkacak zor bir söze delâlet eder.

 

Aşağıdan Yukarıya Atladığını Görmek

Aşağıdan yu­karıya atlamak (sıçramak), rüyayı gören kimsenin, yakın bir zamanda yüksek dereceye ereceğine veya çıkacağına işarettir.

Yukarıdan Aşağıya Atladığını Görmek

Hangi sebeple olursa olsun rüyada yuka­rıdan aşağıya atlamak, kıymetinin çabucak düşmesine, değer yitirmeye, iyi halden kötü hale meyletmeye, sevimsiz duruma gelmeye işâret eder. Rüyada yüksek yerden aşağıya atladığını görmek, iyi du­rumdan kötü duruma düşüleceğine işarettir. Yukarıdan aşağıya at­lamak memur ise azil, zengin için fakirlik, tüccar için zarar, işçi için işsizlik işaretidir.

Bir yanıt yazın