Rüyada Asıldığını Görmek

Rüyada asılmak, yüksek makam ve rütbedir. Asılarak öldüğünü gören kimse, memurluğu esnasında dinî inan-çları zayıflar. Asıldığında ölmeyip sağ kalsa, bir vilâyete dindar ve adaletli bir vali olur.

Halk tabakasından birisi asıldığını görse, perişan olur.

Rüyada ölü bulunduğu halde yine idam edildiğini gören kimse, dini bozulmakla beraber dünyada şeref ve yüceliğe erişir. Hayatta olduğu halde asıldığını gören kimse, dini bozulmadan yücelik, şeref ve saltanata kavuşur.

Rüyada idam edildiğini, ancak ne zaman asıldığını bilmediğini görse ve o kimsenin de elinden çıkmış kaybolmuş bir malı varsa, o mal yine kendisine gelir ve ihtiyaçları görülür.

Evli olmayan kimse hakkında idam edilmek, evleneceğine; köle hakkında da, onların azad olmasına delâlet eder.

Rüyada asıldığını görmek ulu kimselerden yardım ve menfaat göreceğinize işaret sayılır. Rüyasında kendisinin asıldığını veya birinin asıldığını görmek, hayırla tabir edilir ve iyiye yorulur. Hayra işarettir.

Bir kimse rüyasında asılarak öldüğünü görse, bu onun yükselip ilerleyeceğine ve saltanata kavuşacağına işarettir. Deniz yolculuğunda bulunan bir kimse, rüyasında asıldığını görse, bu rüya, rüya sahibi için hayırla yorumlanır.

Sizden üst seviyedeki birinin size yardım etmesi veya sizin başkasına iyilik yapmanızdır.

Kirmani’nin Yorumu

Bir kimse rüyasında devlet başkanının kendisi hakkında asılma emri verdiğini görse, bu rüyası onun devlet başkanından büyük bir menfaat göreceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında bir topluluğun kendisini astıklarını görmek, o topluluğa başkan olacağına işarettir.

Ebu Saidil’ Vaiz’ in Yorumu

Rüyasında asıldığını görmek, üç şekilde ortaya çıkabilir:

Sağ iken asıldığını görmek,

Ölmüş olarak asıldığını görmek,

Öldürülerek asıldığını görmek şeklinde rüya tezahür edebilir.

Rüyasında sağ iken, hayatta iken asıldığını görmüş olmak, şan ve şerefe itibara kavuşacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyasında ölmüş olduğu halde asıldığını görmek, dünya hayatında izzet ve ululuk içinde yaşam süreceğine işarettir. Rüyasında öldürülerek asıldığını görmek, yalancı bir şöhrete (üne) sahip olacağına işaret olarak yorumlanır. Bazı yoruma göre ise, rüyasında asıldığını görmek, zengin bir kişi için fakirliğe işarettir. Fakir kişi için ise zenginliğe işarettir. Yani bulunduğu halin değişeceğine işaret eder. Bazı yorumculara göre ise, rüyada asıldığını görmek, şan, şeref ve büyük şöhret, büyük bir üne sahip olmaya işarettir.

Rüyada asılmak, kişinin yüceliği ve nâil olacağı nîmetlere ve yüksek bir memuriyete delâlet eder.

Valiliğe ehil olan bir kimsenin rüyada asıl­dığını görmesi, vali olacağına işârettir.

Rüyada asılmak, ilim ehli için yöneticiliğe işâret eder.

Rüyada bir şehirde idam edildiğini gör­mek, idam edildiği şehrin şerefi nispetinde erişeceği reisliğe delâlet eder.

Fakir bir kimsenin rüyada asıldığını görme­si, hayra ve gizli şeylerin meydana çıkmasına ve zenginliğe işâret eder.

Zengin bir kimsenin rüyada asıldığını gör­mesi, şerre, fenalığa ve işlerinin bozulmasına ve fakirliğe işârettir.

Bekâr bir adamın rüyada idam edildiğini görmesi, evleneceğine işârettir.

Deniz üstünde bir vapurda yolculuk yapan birinin rüyada asılmış olduğunu görmesi, rüya sahibi hakkında hayra delâlet eder.

Kendini dar ağacında asılmış görmek, yük­sekliğe işârettir.

Bir yanıt yazın