Rüyada Ashabı Kiram Görmek

Rüyada sahabe-i kiramı güzel halde görmek, o kimsenin sahabe hakkındaki güzel itikadına ve sünnetlerine tâbi olmaya delâlet eder. Bazı kere bu rüya, askeri harekâta ve asker şevkine, bazen de ilmin ve emr-i bilmaruf ve nehy-i anilmünkerin yayılmasına delâlet eder.

Sahabeyi görmek, iyi geçinmeye, muhabbete, kardeşliğe yar-dım ve yararlılığa, düşmanlık ve kıskançlıktan kurtulmaya, kalpte olan kinin gitmesine ve sevgiye delâlet eder.

Rüyayı gören fakir ise zengin olur. Eğer zengin ise âhireti dünyaya tercih eder ve malını Allah rızası için sarfeder.

Sahabe-i kiramı görmek, tövbeye ve Allah’tan başka her şeyden uzaklaşmaya, sahabenin yolunda belirli bir yer ve miktarda hayır ve berekete delâlet eder.

Rüyada sahabeyi defalarca gören geçim sıkıntısı çeker. Ensarı, oğullarını görmek, tevbe ve mağfirete, muhacirini görmek ise, hüsn-i yakın ve itikada, Allah Teâlâya itimad ve tevekküle, dünya muhabbetinden uzaklaşmaya, dünyada ziihd ve takvâya, söz ve işinde doğru olmaya delâlet eder.

Rüyada Ashab-ı Kiram (Peygamberimizin saygı değer ashabından ve arkadaşlarından) birilerini görmek, bütünüyle iyiliğe hayır ve fazilete işaretle yorumlanır.

Rüyada Ashab-ı Kiramı güzel bir halde görmek, rüyayı gören kimsenin itikadının ve inancının ehli sünnet inancına uygun olduğuna, işaretle yorumlanır.

Rüyasında bir kimse, Ashab-ı Kiram’dan birinin kendisine (rüyayı gören kimseye) iltifat ettiğini (hoş ve güzel karşıladığını) görse, bu gördüğü rüya, kendisinin cami, çeşme, mescit ve yol gibi sadaka-i cariyeden olan (öldükten sonra da devamlı sevap yazdıracak hayırlardan) birini yapacağına işarettir. Bu rüya aynı zamanda rüyayı gören kimsenin, nesebinin, gönül ve ahlakının, itikat ve imanının temizliğine de sağlam ve mükemmel bir delilinin işaretidir.

Ashab-ı Kiram’ı rüyasında gören kimse fakir ise, rızkı çoğalır zengin olur. Çünkü onlar (R.A.) birçok fetihlerde bu­lundular, ganimetler elde ettiler, fakir iken zengin oldular. Rüyayı gören kimse zengin ise, dünyayı gereği kadar önem verip, ahiret hayatını dünya hayatına tercih eder ve malını Allah’ın rızasını kazanacağı yerlere sarf  etmeye gayret edeceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada sahabîlerden birini güzel hallerde görmek, o kimsenin sahabîler hakkındaki gü­zel itikada ve yollarına tâbi olmaya işârettir.

Rüyada sahabeyi görmek, iyi geçinmeye, sevgilerde samimiyete, muhabbete, kardeşli­ğe, yardım ve yararlılığa, düşmanlık ve kıs­kançlıktan kurtulmaya, kalplerdeki düşmanlık­ların gitmesine, sevgilerin kalpleri doldurması­na, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya delâlet eder.

Rüyada sahabeyi görmek, rüyayı görenin fakir ise zengin olabileceğine; eğer zengin ise âhiretini dünyaya tercih edip, malını Allah rı­zası için sarf edeceğine işâret eder.

Rüyada sahabîleri görmek, tövbeye ve Allah’dan (c.c.) başka her şeyden alakayı kesmeye, onların yolunda hayır ve berekete işâret eder.

Peygamberimiz’in (s.a.s.) arkadaşlarını topluca bir yerde görmek, sâlih kimselerden olmaya ve dünyada mütevazı yaşamaya işâret eder.

Bazen Peygamberimiz’in (s.a.s.) arkadaş­larını topluca bir yerde görmek, İlâhî yardıma yorumlanır.

Rüyada sahabenin iltifat ettiğini görmek, sağlam itikada işâret eder.

Rüyada sahabenin gücendiğini görmek, inanç zayıflığına işâret eder.

Rüyada sahabenin yaşadığını görmek, Müslümanların ve İslamiyet’in kuvvet bulması­na delâlet eder.

Rüyada sahabîlerin kendisine teveccüh et­tiğini görmek, cami, mescit, medrese gibi hayırlı binalar yaptırmaya işâret eder.

Bir yanıt yazın