Rüyada Arefe Gününü Görmek

Rüyada kendisini Arefe gününde olduğunu görmek, kaybolmuş bir kimsesi varsa, o kimse, elemsiz, kedersiz (sevinçle) rüyayı gören kimseye dönüp gelecek olduğuna işarettir. Yakın akraba ve dostlarından görüşmediği kimseler varsa, onlarla buluşup görüşeceklerine işaret olarak yorumlanır. Veya aralarında münakaşalı bir konu varsa, aralarında anlaşıp barışırlar.

Arefe gününü rüyada görmek, rüyayı gören kimsenin Hacca gideceğine de işaret olarak tabir olunur.

Rüyada arefe gününde bulunduğunu gör­mek, rüya sahibinin kayıp bir kimsesi varsa, ona kavuşmasına işâret eder.

Bazen rüyada arefe gününde bulunduğu­nu görmek, rüya sahibinin yakın akrabaların­dan kendisiyle ilişkileri kesilmiş ve görüşeme- diği bir kimsesi varsa, birbirlerine kavuşmala­rına işâret eder.

Yine rüyada arefe gününde bulunduğunu görmek, birisiyle kavgalı iseler barışmalarına işâret eder.

Ayrıca rüyada arefe gününde bulunduğu­nu görmek, hacca gitmeye de işâret eder.

Bazen de rüyada arefe gününde bulundu­ğunu görmek, kârlı ve bereketli bir ticarete işâret eder.

Günâhkâr bir kimsenin rüyada arefe gü­nünde bulunduğunu görmesi, günahına tövbe edeceğine ve tövbesinin kabul olunacağına işâret eder.

Rüyada arefe gününde bulunduğunu gören kimsenin, kayıp bir kimsesi varsa, ona kavuşur. Yakın akrabalarından kendisiyle ilişkileri kesilmiş ve görüşemediği bir kimsesi varsa, birbirlerine kavuşurlar. Birisiyle münakaşalı iseler barışırlar.

Arefe gününü görmek hacca ve kârlı bir ticarete delâlet eder.

Rüyada fecirden önce gece vaktinde Arafat’ta vakfeye durduğunu gören kimse, arzu ve isteğine kavuşur.

Bir yanıt yazın