Rüyada Ahzab Suresi Görmek

İmam-ı Nablusi’ nin yorumu

Rüyasında Ahzab Suresinin bir parçasını veya tamamını okuduğunu görmek, takva sahibi olmaya, Cenab-ı Allah’ın emirlerine ve yasaklarına gereği gibi uyma­ya, kabir azabından kurtulmaya ve salih amelli kişileri sevmeye işarettir. Bu rüyayı gören ummadığı ve bilmediği yerden yardım görür ve kötülüklerden korunur şeklinde yorumlamıştır

İbn-i Sirin’nin yorumu:

Bu rüyayı gören kişi, emanetleri korur ve gerektiği gibi onları sahibine teslim eder. Başka­sına ait bir şey bulursa onu koruyup sahibine verir şeklin­de yorumlanır.

Hz. Ebu Bekir (R.A.)’in yorumu

Rüyasında bu Sureyi okuduğunu görmek, ailesine veya akrabasına haset edeceğine, kıskanacağına işaretle yorumlamıştır.

Kirmani’nin yorumu

Ahzab Suresi ile ilgili anlatılan şe­kilde rüya gören kimse, peygamberlerden birini görür ve bilmediği, hatta aklına bile gelmeyen bir yerden yardım görür ve muradına erer. Ümit etmediği, beklemediği hayır ve iyiliklere kavuşur şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Ahzâb Sûresi’ni veya ondan bir âyeti okuduğunu görmek, takva sahibi olmaya, kabir azabından kurtulmaya, bâtıldan uzak durmaya, sâlih kulları ve âlimleri sevmeye işâret eder.

Rüyada Ahzâb Sûresi’ni tamamen veya kısmen okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu gören kimse emanet ehli olur. Ve birinin zayi ettiği şeyi bulup sahibine teslim eder.

Rüyada Ahzâb Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse ailesini kıskanır.

Yine rüyada Ahzâb Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse, ummadığı bir yerden yardım görür.

Bir yanıt yazın