Rüyada Ağrı Görmek

Sevgiliniz sizi hayal kırıklığına uğratıp kalbinizi kırabilir. Hayatınıza kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyen biri girebilir. Ya da önemsiz bir hastalığa yakalanacağınız anlamına gelir.

Rüyada ağrı ile ilgili görülen rüyalar değişik şekilde yo­rumlanmıştır. Şöyle ki:

Rüyada bir yerlerinin ağrıdığını hissetmek, genellikle piş­man olmaya ve pişman olunacağı ile yorumlanır.

Rüyada hissedilen kalp ağrısı, inanç bo­zukluğuna, dini meselelerde inanç ve itikadı­nın bozuk olduğuna işârettir.

Rüyasında ciğerlerinin ağrıdığını görmek, rüya sahibinin çocuklarına karşı kötü davrandığına işarettir.

Rüyada akciğeri ağrıdığını görmek, rüyayı görenin ölümü­nün yaklaştığına işarettir.

Rüyada dişinin ağrıdığını görmek, hakarete maruz kalmaya, fenâ bir söz işitmeye işâret eder.

Rüyada hissedilen ağrı, işlenilen günahlardan pişmanlık duymaya işarettir. Göbek ağrısı eşine kötü davrandığına; arka ağrısı, erkek kardeşin öleceğine; ağrıdan belini bükülmüş görmek, maddi sıkıntıya düşüleceğine; uyluk ağrısı, memleket aleyhine kötülük edeceğine yorumlanır.

Rüyada hissedilen ağrı, günâhtan pişman olmaya ve Hakka dönmeye işârettir.

Rüyada hissedilen baş ağrısı, üzüntü ve düşünceye işâret eder.

 

Uyluk ağrısı, mensubu bulunduğu millete kötülük yapmaya işâret eder.

 

Rüyada hissedilen kasık ağrısı, aleyhte söz söyleyenlere kötülük düşünmeye işâret eder.

Kulak ağrısı ise. önemli bir işinizin iyi bite­ceğine delâlet eder.

Dalak Ağrısı Görmek

Rüyada şiddetli bir dalak ağrısı çektiğini görmek, rüya sa­hibinin ölümünden korkulur şeklinde yorumlanır. Bazen de dalak ağrısı hafif olursa mal kaybına, ağır olursa dini zaafiyetin çok şiddetli oluşuna işâret eder

Karın Ağrısı Görmek

Rüyada karın ağrısı çektiğini görmek, rüyayı gören kimse­nin ailesine (hanımına) karşı kötü davrandığına işarettir.

Karın ağrısı, malını kötü yolda har­cama ve bundan pişmanlık duymaya, aynı zamanda akrabalarının ve çocuklarının sıhhatine işarettir.

Yine rüyada karın ağrısı hissetmek, varını yoğunu isyan ve kötü işlerde sarf edeceğine işârettir.

Bazı tâbirciler karın ağrısını, sahibinin akraba ve ailesinin sıhhatte olduklarına delâlet eder olarak yorumlamıştır.

Boyun Ağrısı Görmek

Boyun ağrısı, rüya sahibinin moralinin bozulacağına, geçimsizliğe ve şikayetlerin çoğal­masına ve şaşkınlığa işârettir.

Rüyasında boynunun ağrıdığını görmek, rüyayı görenin ka­rarsızlığını ve ne yapacağını bilmemesiyle şaşkınlığa işarettir. Bazı tabircilere göre, boyun ağrısı, rüyayı görenin, bir emanete ihanet edeceğine veya Allah tarafından ken­disine bir ceza geleceğine işaretle tabir olunur.

Boyun ağrısı, ihanete uğramaya da yorumlanır.

Sırt Ağrısı Görmek

Sırt ağrısı, erkek kardeşin ölebileceğine işârettir.

Bazen sırt ağrısı, destek gördüğü kimse­lerden sıkıntı içinde olmaya işâret eder.

Yine rüyada hissedilen sırt ağrısı, kuvvet, çocuk, anne, önder ve dostlara işâret eder.

Ayak Ağrısı Görmek

Ayak ağrısı, kötü yolda bulunmaya ve bazı yorumculara göre de zengin olunacağına işarettir.

Rüyada hissedilen ayak ağrısı, yanlış ve günâh işlenen yerlere gitmeye, Allah’a (c.c.) isyan edilen yerlerde yürü meye işâret eder.

Bazen rüyada hissedilen ayak ağrısı, malın çokluğuna işâret eder.

Omuz Ağrısı Görmek

Omuz ağrısı, rüya sahibinin kötü kazancına ve yaramazlık yapmasına delâlet eder.

Omuz ağrısı, rüya sahibinin kötü yollarla kazanç elde edeceğine işârettir. Rüyada omuzunun ağrıdığını görmek. Omuz ağrısı bazen de suç işleyeceğinize işaret etmektedir.

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!