Skip to Content

Rüyada Çadır Görmek

Rüyada çadır görmek, yolculuğa, kabre, kadına ve eve işarettir. Bir çok çadır görmek, bulutlara işarettir. Üzerinde ça­dır kurulduğunu görmek, tüccar ise yolculuğa ve hayırlı bir girişi­me işarettir. Çadır aynı zamanda mülke de işarettir. Çadır içinde oturmak gören için layık ise yüksek bir memuriyete, tüccar ise kârlı bir yolculuğa, halktan biri ise gam ve kedere işarettir. …

Read More about Rüyada Çadır Görmek

Rüyada Babaanne Görmek

Rüyada babaannesini (büyük annesini) görmek, rü­ya sahibinin uzun bir ömür süreceğine ve ferah (zengin) bir hayat yaşayacağına işarettir. Bir kimsenin rüyada baba annesini görme­si, uzun ömürlü olmasına ve zengin bir şekil­de yaşamasına işâret eder.

Read More about Rüyada Babaanne Görmek

Rüyada Fabrika Görmek

Rüyada fabrika toplum olarak yorumlanır. Fabrikada çalıştığını gören kendi gayretiyle toplumda iyi bir yere sahip olur. Fabrikadan uzaklaştığını gören çevreden uzaklaşır. Fabrikanın iyi çalışması, toplum ilişkilerinin başarıyla süreceğini anlatır. Yeni bir fabrika daha güzel ve rahat bir gelecek olarak yorumlanır. Rüyada fabrika görmek, dünya işleri ve kârlı ticaretle ilgilidir. Fabrikayı bakımlı ve işler halde görmek, …

Read More about Rüyada Fabrika Görmek

Rüyada Ebe Görmek

Rüyada genç bir erkeğin ebe görmesi bir erkek çocu­ğunun dünyaya geleceğine yorumlanır. Genç bir kadının genç ve güzel bir ebe görmesi melek gibi bir kız çocuğu dünyaya getirece­ğine işarettir. Rüyada görülen ebenin genç olması, orta yaşlı olmasından işaret ettiği yorumca daha büyük hayra işaret eder, demiştir rüya yorumcuları. Rüyasında kişinin, ebe ve ebe görevi yapan (doğum …

Read More about Rüyada Ebe Görmek

Rüyada Dadı Görmek

Rüyada bir çocuğa bakmak veya bir dadı görmek, bu yıl içerisinde bir çocuğunuz olacağına işarettir. Rüyada dadı görülmesi çok iyice ve hayra yorumlanır. Hasta olan görse, şifa bulacağına işarettir. Borçlu olan gör­se yakın zamanda borcundan kurtulacağına delalet eder. Yardıma muhtaç olan böyle bir rüya görse, yardıma erer, kendisine yardım elleri uzanır demektir. Kişinin rüyada dadı görmesi, …

Read More about Rüyada Dadı Görmek

Rüyada Cadde Görmek

Rüyada cadde görmek, başarı, selamet, iyi ve ha­yırlı işe yorumlanır. Büyük umumi bir caddede yürümek hayat ya­kında önünüze çıkacak bütün engelleri yok etmeye, başarılı olaca­ğınıza, maddi ve manevi sıkıntıdan kurtulup arzularınızın gerçekle­şeceğine işarettir. İki yanı ağaçlı bir caddede yürümek alimlerden ve büyük kimselerden yardım görmeye,caddeye ağaç dikmek alim ve büyük bir adam olacak çocuğu olmaya …

Read More about Rüyada Cadde Görmek

Rüyada Abdest Almak

Rüyada abdest almak, hayra güçlük­lerin giderilmesine ve neşeye, abdesti tamamlamak düşünülen işin olacağına ve sevince, kırda abdest almak, gam ve kasvetten kurtulmaya yorumlanır. Rüyada abdest aldığını görenlerin rüyası ge­nellikle hayırla yorumlanır. Şöyle ki: Hasta olan bir kimse, rüyasında abdest aldığını görse, bu onun en kısa zamanda hastalıktan şifa bulup kurtulacağı­na, iyileşeceğine işaretle yorumlanır. Günah işleyip …

Read More about Rüyada Abdest Almak