Skip to Content

Rüyada Papaz Görmek

Rüyada papaz görmek, papazın üstü başı temiz ve elbiseleri yeniyse dindar bir kimse ile, üstü başı yırtık hali tavrı çirkin, yüzü çirkin ise dinsiz ve hilekar birisi ile karşılaşmaya yo­rumlanır. Doğulu yorumculara göre papaz görmek, uğursuz ve ka­ra haberle yorumlanır. Batılı yorumculara göre ise dostluk, karşı­lıklı yardım ve ferahlık haberi almaya yorumlanır. Rüyada papaz görmek, günah …

Read More about Rüyada Papaz Görmek

Rüyada Papatya Görmek

Rüyada papatya görmek, rüyayı gördüğünüz güne kadar çektiğiniz tüm sıkıntılardan kurtulmaya ve bundan sonra yeni bir refah zamanı yaşamaya işaret eder. Papatyayı kopar­mak çok istediğiniz bir arzunun yerine geleceğine, birisinden pa­patya almak, o adam ile çok kuvvetli bir dostluk kurulacağına, bi­risine papatya vermek, o kimseye hayırlı bir işin yapılmasına yar­dım etmeye, kırda papatya toplamak, elinde …

Read More about Rüyada Papatya Görmek

Rüyada Aba Görmek

Rüyada kaba yünden (kumaştan) yapılmış aba görmek ve bu abayı giydiğini de görmek sevinçli (sevindirici) bir ha­berle yorumlanır. Rüyasında bu kaba kumaştan yapılmış abanın üzerine oturduğunu görmek, rütbesinin artacağına işarettir. Rüyasında aba giydiğini görmek, beklenmedik bir yerden bir menfaat göreceğine işarettir. Rüyasında siyah bir aba giydiğini görmek, üzüntülü bir ha­berle yorumlanır. Rüyada siyah renkli abasını …

Read More about Rüyada Aba Görmek

Rüyada Dağ Görmek

Rüyada dağ görmek, çocuğa, kadına ve seyahate işarettir. Rüyada kendini dağda görmek, bütün isteklerinize kavuşaca­ğınıza işarettir. Rüyada dağ görmek, şanı yüce, dehşetli ve şöhretli, emrini yerine getiren iktidarlı ve sebatlı bir melike, yahut siyaset sahibi bir kimseye veya bir çocuğa ve tüccara yorumlanır. Dağ yayılıp açıldığı değirmileştiği zaman, çetin ve kalbi katı bir kadındır. Veya …

Read More about Rüyada Dağ Görmek

Rüyada Pasta Görmek

Rüyada pasta görmek, sizi sevenler tarafından arana­cağınıza işaretle yorumlanır. Bazı yorumculara göre ise, rüya da pasta görmek, sevinçli bir haber almaya işaret eder demişlerdir. Rüyada bekar bi­risinin pasta görmesi veya yemesi, evliliğe, evli birinin pasta görmesi veya yemesi sevineceği bir haber almasına işarettir denmiştir. Rüyada pasta yemek, alaycı, kıskanç bir dost veya arkadaşın alay konusu olacağınıza işarettir. …

Read More about Rüyada Pasta Görmek

Rüyada Papağan Görmek

Rüyada papağan görmek,boş boğazlılık ve ge­vezelik ile yorumlanır. Papağandan bir şey almak, sevgilisine aşk iti­rafında bulunacağına,papağana yem vermek, bir dedikoduya katıl­maya yorumlanır. Erkek papağan görmek, açık sözlü, güzel ve ze­ki bir kadınla evlenmeye işarettir. Papağanı uzaktan görmek, yalan­cı ve zalim birisine rastlamaya, işaret eder. Rüyada papağan görmek, konuşması güzel, tavır ve hareketleri çekici bir hanımınız olacağına …

Read More about Rüyada Papağan Görmek

Rüyada Pamuk Görmek

Rüyada pamuk görmek, sadakatsizliğe, nankörlü­ğe işarettir. Pamuk işlemek birine kötülük etmeye, temiz, atılmış pamuk görmek, ferahlığa işaret eder. Tarlada pamuk topladığını görmek, ele geçecek fazla miktarda helal mala işaret sayılır. Yatağa yastığa, herhangi bir kılıfa pamuk doldurduğunu görmek, bekar ise yakında evleneceğine işaret eder. Rüyada pamuk atmak birisi veya birkaç kişi ile kavga etmeye yorumlanır. …

Read More about Rüyada Pamuk Görmek

Rüyada Padişah Görmek

Rüyada padişah görmek, çok güzel bir rüya ola­rak yorumlanır. Bekarlar için mutlu bir yuva kuracağınıza evli iseniz son derece geçimli ve mutlu bir yaşantınız olacağına işaret sayılır.  Ayrıca rüyada padişah görmek, yükselmeye ve iler­lemeye, mesleğinde yüksek mevkilere gelmek, işlerinde ilerlemekle tabir olunur. Padişah rüyası onur, ün, yüksek mevki olarak yorumlanır. Padişah gören işinde ilerler. Rüyada padişah …

Read More about Rüyada Padişah Görmek

Rüyada Çadır Görmek

Rüyada çadır görmek, yolculuğa, kabre, kadına ve eve işarettir. Bir çok çadır görmek, bulutlara işarettir. Üzerinde ça­dır kurulduğunu görmek, tüccar ise yolculuğa ve hayırlı bir girişi­me işarettir. Çadır aynı zamanda mülke de işarettir. Çadır içinde oturmak gören için layık ise yüksek bir memuriyete, tüccar ise kârlı bir yolculuğa, halktan biri ise gam ve kedere işarettir. …

Read More about Rüyada Çadır Görmek