Mevlid Kandili Ne Zaman?

Mevlid Kandili, İslam dünyası için önemli bir yere sahiptir. Mevlid kelime olarak doğum, doğum vakti ve doğum yeri anlamlarına gelir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğumunu anlatmak için kullanılan mevlidi nebi, Türkçe’de Mevlid Kandili olarak anılır. Rebiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk kez hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl sonra Mısır’da kutlanmaya başlanmıştır. Mevlid Kandili, 2017 yılında 29 Kasım 2017 tarihine denk gelir.

MEVLİD KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

Mevlid Kandili, peygamber efendimizin doğumu nedeniyle önemli bir yerdedir. Osmanlı döneminde mevlid törenlerinde, mevlid alayı diye anılan görkemli törenler düzenlenirdi. Şeyhülislam, vezirler, askeri ve mülki erkan; Sultan Ahmed Camii’e gelirlerdi. Padişahın da gelmesiyle vaazlar verilir, mevlidhanlar tarafından Süleyman Çelebi’nin yazdığı mevlid okunurdu. Mevlid okunurken, Medine’den getirilen hurmalar da camiye gelenlere ikram edilirdi. Mevlid Kandili haftasında çeşitli ilmi, fikri, dini panel ve sempozyumlar yapılmaya devam eder. Kandil gecesinde dualar edilir, namazlar kılınır. Bu hayırlı gece en iyi şekilde değerlendirilir.

MEVLİD KANDİLİ’NDE NELER YAPILIR?

İslam’da Mevlid Kandili için özel olarak yapılan bir ibadet yoktur ancak bu gece en iyi şekilde değerlendirilmeye çalışılır. Bu gecede;

 • Kuran’ı Kerim okunmalı, okuyan kişiler dinlenmelidir. Uygun ortamlarda Kuran ziyafetleri verilerek Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık yenilenerek, kuvvetlendirilmelidir
 • Peygamber efendimiz (s.a.v.) ‘e salatü selam getirilmelidir. O’nun şefaati ümit edilerek ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.
 • Tefekkürde bulunmalıdır. Ben kimim, nereye gidiyorum, nereden geldim gibi sorular sorularak, hayati konularda derin düşüncelere girilmelidir.
 • Kaza, nafile namazlar kılınmalıdır.
 • Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaat ile camide kılınmaya çalışılmalıdır
 • Sahabe, evliya ve ulema türbeleri ziyaret edilmeli ve manevi iklimlerinde Allah’a niyazda bulunulmalıdır.
 • İşlenmiş olan günahlar için samimi bir şekilde tevbe, istiğfar edilerek idrak edilen gece son fırsat olarak görülmelidir.
 • Kimsesiz, öksüz, yoksul, yaşlı, hasta ve sakat kişiler ziyaret edilerek; şefkat, sevgi, sadaka ve hediyeler ile mutlu edilmeye çalışılmalıdır.
 • Küs olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı ve kederli yüzler güldürülmelidir.

TESBİH NAMAZI NEDİR? MEVLİD KANDİLİ’NDE TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazına şu şekilde niyet edilir:

“Yâ Rabbi, niyet eyledim rızâ-yı şerîfin için tesbîh namazına. Yâ Rabbi, bu gece teşrîfleriyle âlemleri nûra gark ettiğin Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz’in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle.” Allâhü Ekber, diyerek namaza başlanır. Tesbih namazı toplamda 4 rekattır. Her rekatta 75 adet olmak üzere toplamda 300 kez tesbih duası okunur.

Tesbih duası: “Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.”

Namazın rekatlarında sırasıyla;

 • Sübhâneke’den sonra 15 kez okunur (Fâtiha ve zamm-ı sûreden önce),
 • Eûzü Besmele, Fâtiha ve zamm-ı sûreden sonra 10 kez okunur,
 • Rükûda 10 kez okunur,
 • Rükûdan kalkınca ayakta (kavmede) 10 kez okunur,
 • Birinci secdede 10 kez okunur,
 • İki secde arasındaki oturmada (celsede) 10 kez okunur,
 • İkinci secdede 10 kez okunur.

 

Bir yanıt yazın