Etiket arşivi: rüyada yusuf peygamberi görmenin anlamı

Rüyada Yusuf Peygamberi Görmek

 • Rüyasında Yusuf peygamberi görmek, iyiye ve hay­ra yorulur.
 • Bu rüya da herkes kendisine bir işaret bulabilir.
 • Rüyasında Yusuf peygamberi gören kimse, düşmanına ve­ya düşmanlarına galip (üstün) gelir, onları yener ve sonun­da da onları affedeceğine işaretle tabir olunur.
 • Rüyada Yusuf aleyhisselâm’ı görmek mülk ve saltanata, aile fertlerinden ayrı kalmaya, kıtlık görmeye, kendine hile yapılmasına ve bütün bunlardan sonra hayırlı ve saâdetli döneme girmeye işâret eder.
 • Rüyada Yusuf aleyhisselâm’ı görmek kadınlardan aşırı ilgi görmeye ve bir kadınla imtihana tabi tutularak, bundan yüz akyla çıkmaya delâlet eder.
 • Bazen de Yusuf aleyhisselâm’ı görmek rüya ve rüya tabiri ilmine delâlet eder.
 • Rüyada Yusuf aleyhisselâm’ı gören düşmanına karşı zafer bulur ve onun kusurunu affederek hayır ile muamele eder.
 • Yine rüyada Yusuf aleyhisselâm’ı görmek, deniz ve nehirleri kazmaya ve onları tasarruf etmeye veya ölüleri bir yerden başka biryere nakletmeye işâret eder.
 • Rüyada Yusuf aleyhisselâm’ı gören kimse yabancı biryerde hayra kavuşur.
 • Rüyada Yusuf aleyhisselâm’ı görmek, kayıp ise vatanına salimen dönmeye işâret eder.
 • Rüyada Yusuf aleyhisselâm’ı görmek, ilerlemek isteyen bir kimsenin muvaffak olmasına da işâret eder.Rüyada Yusuf (A.S.)’i görmek, mülk ve hilafete, bazan kıtlığa, aile, akraba ve babasını kaybetmeye ve rüyayı gören hakkında hile yapılmasına yorumlanır.

  Yusuf (A.S.)’ı görmek, hapishaneye ve ondan kurtulmaya, kıtlığa ve güzel olduğundan dolayı kadınlar tarafından bir nasi¬be kavuşulur.

  Bazen de Yusuf (A.S.)’ı görmek, rüya ilmine ve yorumuna yorumlanır.

Rüyasında hapis olan bir kimse, Yusuf peygamberi görse, hapislikten kurtulacağına ve hapisten dışarıya çıkacağına işaret eder.

Memur olan bir kimse, rüyasında Yusuf peygamberi görür­se, terfi eder, rütbesi, derecesi yükselir, şeklinde tabir edilir.

Bekar bir kız veya dul olan bir kadın, rüyasında Yusuf pey­gamberi görürse, yakın bir zaman içinde evleneceğine işa­retle tabir olunur.

Rüyasında Yusuf peygamberin gömleğini gören kimse, üzüntü ve kederinden kurtulur, hasta ise, şifa bulur, iyile­şir, şeklinde tabir olunur.

Bir kızla veya bir kadınla evlenmek isteyen bir kimse, rüyasında Yusuf peygamberi görse bu kimse, dilek ve muradına erer, yanı istediği ile evlenmek nasip olur, şeklinde tabir olunur.

Küçük yaşta sayılan bir çocuk Hz. Yusuf Peygamberi rüyasında görse, rüyayı gören çocuğun, erkek kardeşleri ara­sında nasibi ve sevgisi azalır. Yani, erkek kardeşleri onu kıskanırlar şeklinde yorumlanır.

 

 

Rüyada Yusuf aleyhisselâm’ın kendisyle konuştuğunu veya bir şey verdiğini gören kimse, rüya tabiri veya tarih ilmini bilen bir âlim olur.