Etiket arşivi: rüyada vadinin yolu engellediğini görmek

Rüyada Vadi Görmek

Rüyada görülen vadi, zahmet ve meşakkatli bir yolculuğa veya bu yolculuğun uzun sürmesine, uzun sürebileceğine işaretle yorumlanır.

Bazen de vadi görmek, yağmur yağmasına ve suların akmasına işaret eder demişlerdir.

Bazen de görülen vadi, dağların rüya sahibini kuşatması ve geçit vermemesi nedeniyle hapis ve zindana işarettir.

Yolculukta olan bir yolcunun rüyada gidecek olduğu yoluna bir vadinin engel olduğunu görmesi, onun yolculuk sırasında bazı tehlike ve engellerle karşılaşma tehlikesi olduğuna bir uyarı işareti vardır. Yoluna bir hırsız çıkabilir, bir yağmur yağabilir veya hilekar biri çıkıp yolundan engel olabilir şeklinde bu engellere işaretle yorumlamışlardır.

Rüyada yemyeşil bir vadi görmek, başarılı ve mutlu hayat sürmeye çok çocuk ve torun sahibi olmaya işarettir.

Rüyanızda vadi görmeniz, zor bir yolculuk yapmaya ya da itaat etmeyen ters bir insana yahut misafirin yolculuk müddetinin uzaması­na yorumlanır.

Bazen de rüyada vadi görmeniz, sâlih amele, iyi ve helal mal harcayarak Allah’a (c.c.) yaklaşmanıza yorumlanır.

Bazen vadi, dağların kendisini kuşatmasın­dan ötürü hapis ve hücreye yorumlanır.

Bazen de vadi, orada oturanlara veya ora­da ekilip biçilenlere işâret eder.

Yine rüyada vadi görmek, ululuk, ihtişam, mal, nîmet, ticaret, yöneticilik, zafer ve ilime işâret eder.

Rüyada vadiden çıktığını görmek, rüya sa­hibinin bütün arzu ve isteklerininyerine geldi­ğine yorulur.

Rüyada ekilip biçilmesi mümkün olmayan bir vadide kaldığını görmek, hacca gitmeye işâret eder.

Rüyada ağaçlı vadi görmek, kadri yüce birinden dünyalık edinmeye, hayır ve menfaa­te ermeye işâret eder.

Rüyada ağaçsız ve çıplak vadi görmek, üzüntü ve mahrumjyete işâret eder.

Rüyada bir vadide kaybolmak, rüya sahibi için üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada görülen büyük vadi, vezire (başba­kana) işâret eder.

Rüyada görülen yemyeşil ve sulak vadi, hayra, nîmete, devlet ve ikbale işâret eder.

Rüyada sarpyamaçlı, kayalıklarla kaplı ku­ru bir vadiye girmek, geçim zorluklarına ve sıkıntılara işâret eder.

Rüyada güzel bir vadye (dereye) sahip olduğunu görmek, herkes için dünyanın ve âhiretin bütün hayırlarından fazlasyla nasip­lenmeye delâlet eder.

Zahmetli bir yolculuk, itaat etmeyen sert bir insan ya da misafirin yolculuk süresinin uzaması anlamına gelir. Eğer vadide ağaç, çiçek, güzel bitkiler ve su varsa ya da rüya sahibi burada güzel sözler işitirse yüksek bir şöhret kazanır ve yükselir. Vadi görmek bazen yağmur yağmasına ve suların akmasına işaret eder. Vadiden çıktığını gören kimsenin tüm arzu ve dileklerinin yerine getirileceği anlamına gelir. Rüyada ekilip biçilmesinin mümkün olmadığı bir vadide olduğunu gören hacca gider. Rüyada görülen yemyeşil, güzel bir vadi, insanın isteklerine kavuşacağını, muradına ereceğini haber verir. Böyle bir vadiye gittiğini gören, bir daha dert, sıkıntı bilmez.

Rüyada vadi görmek, zahmet ve meşakkatli yolculuğa veya itaat etmeyen sert bir insana yahut misafirin yolculuk müddetinin uzamasına yorumlanır. Bazen da vadi görmek, iyi ve helal malı harcayarak Allah (C.C.)’a yaklaşmaya yorumlanır.

Bazen vadi orada oturanlara veya orada ekilen ve biçilen şeylere yorumlanır. Eğer vadide ağaç, çiçek veya güzel bitki yahut güzel bir su varsa ya da rüya sahibi orada güzel bir söz işitirse, değeri yüce ve yüksek bir şöhrete sahip olur.

Bazen vadi dağların kendisini kuşatmasından ötürü zindan ve hapse yorumlanır.