Etiket arşivi: rüyada sevgi görmek

Rüyada Sevgi Görmek

Rüyada meydana çıkan sevgi, üzüntü ve kedere, kötülüğe ve sağırlığa işârettir.

Rüyada sevgi ve muhabbet, fakirliğe; hasta için ölümüne işârettir.

Rüyada sevgiliye kavuşmak, âşık için maşukuna kavuşmaktır.

Rüyada birisini sevmek, gaflet ve dinde eksikliğe işâret eder.

Rüyada meydana çıkan aşk, dince fesat, malca noksanlıktır.

Rüyada Allah Teâlâ Hazretlerine sevgi, dinde istikrara, güzel itikada ve Rasûlullah’ın sünnetine uymaya işârettir.

Bazen sevgi, çocuğa, hanımı boşamaya, mal ve evlâtta noksanlığa ve kardeşlerine eziyet etmeye işârettir.

Bazen de sevgi, fani olmaya, açlığa, muhtelif hastalıklara yahut tehlikeli uzakyere seyahat etmeye işârettir.

Bir kimse rüyada, aşk ve harislik iddiasında bulunsa, hidayetten sonra sapıklığa düşer.

Eğer rüyayı gören âlim sayılan birisi ise, uydurma sözlerle insanları fitneye düşürür.

Rüyayı gören hakir kimse ise kadri ve şanı yüce, din ve dünyaca itikadı artar.