Etiket arşivi: rüyada satmak ve satın alındığını görmek nedir

Rüyada Satmak Ve Satın Alındığını Görmek

Rüyada kendisi satılıyor veyahut satılmak için ilân ediliyorsa ve kendisini de bir kadın satın alıyorsa, o kimse izzet ve devlete nâil olur.

Rüyada kendisini bir erkek satın alıyorsa, üzüntü ve endişeye düşer.

Satılan kimsenin kıymeti ne kadar fazla olursa o kadar kıymetli olur.

Satıcı için her zaman şer olan şey, satılan kimse için hayırdır. Satıcı için hayır olan şey de, satılan kimse için şerdir. Bazıları da satmak, mülkün gitmesine, satıcı müşteriye, müşteri de satıcıya yorumlanır, dediler.

Satmak, satılan şey üzerine tercihtir. Bundan dolayı bir kimse dünyaya yorumlanır bir şeyi satsa, ahireti dünyaya tercih eder. Böyle olmazsa satılan şeyin kıymet ve parası miktarmca bir halden diğer hale dönmesine yorumlanır.