Etiket arşivi: rüyada satın aldığını görmenin anlamı

Rüyada Satın Aldığını Görmek

Zengin, hasta ve imamlar için bu rüya hayır değildir.

Satmak ve satılmak, satılan şeyin değişmesiyle tabiri de değişir.

Satıcı için her zaman şer olan şey, satılan kimse için hayırdır.

Satıcı için hayır olan şey de, satılan kimse için şerdir.

Bazen rüyada satmak, mülkün gitmesine; satıcı müşteriye; müşteri de satıcıya işârettir.

Rüyada satmak, satılan şey üzerine tercihtir. Bundan dolayı bir kimse dünyaya işâret eder bir şeyi satsa, âhireti dünyaya tercih eder. Böyle olmazsa satılan şeyin kıymet ve parası miktarınca hali değişir.

Rüyada hür adamın satıldığını görmesi, Hz. Yusuf aleyhisselâm’ın kıssasına göre devlet ve hayırlı akibete işârettir.

Bazen de hür insanın rüyada satılması, zillete düşmesine akıbetinin hayr olmasına işârettir.

Rüyada satmak, sattığı şeyden kurtulmaya, almak ise aldığı şeye rağbet etmeye işârettir.

Bir kimse kötü bir şey satıp yerine iyi bir şey alsa, eğer harpte ise şehit olarak ölebileceğine işâret eder.

Rüyada iyi bir şeyi satıp, yerine kötü bir şey alsa, âkibetinin fenâ olmasına işârettir; bazen de dünyayı âhirete, hür insanı köleye veya masiyeti itaata tercihe eder.