Etiket arşivi: rüyada merdiven basamaklarından yukarı çıktığını görmek

Rüyada Merdiven Basamakları Görmek

Rüyada merdiven basamakları görmek, çimenin sebeplerine, dünya ve âhireteyö- çimenin vesilelerine ve bir amaca ulaşmak başvurulan vesilelere işâret eder.

Bazen rüyada merdiven basamaklarını görmek süre vermeye, hileye ve derece derece bir şeye yanaşmaya işâret eder.

Bazen de rüyada merdiven basamaklarını görmek, yolcunun durak ve konak yerlerine işaret eder

Rüyada merdiven basamaklarından yukarı çıktığını görmek, azar azar nâil olunacakyük- sekliğe ve cennetteki dereceye işâret eder.

Rüyada yavaş yavaş temkin ile basamakları çıktığını görmek de cennetteki dereceye işâret eder.

Rüyada sayarak merdivenleri çıktığını görmek, basamakların sayısı kadar hayat sürmeye işâret eder.

Yolculuk yapan bir kimsenin rüyada merdiven basamaklarından aşağıya indiğini görmesi, yolculuktan dönmeye işâret eder.

Âmir konumundaki bir kimsenin rüyada merdiven basamaklarından aşağıya indiğini görmesi, vazifesinden alınmasına işâret eder.

Rüyada kerpiçten merdiven basamakları görülürse, bu rüya, güzel bir rüyadır.

Rüyada kiremit ve tuğla gibi şeylerden yapılmış merdiven basamaklarını görmek, iyi değildir.

Rüyada altından merdiven basamaklarını görmek, devlet, servet ve bolluğa işâret eder.

Rüyada gümüşten merdiven basamaklarını görmek, her basamağın adedince hizmetçiye işâret eder.

Rüyada bakırdan veya tunçtan merdiven basamaklarını görmek, dünya malına işâret eder.

Rüyada görülen merdivenin birinci basacağı namaza, İkincisi oruca, üçüncüsü zekata. dördüncüsü sadakaya, beşincisi hacca, altıncısı cihada, yedincisi Kur’ân okumaya işâret eder.

Rüyada görülen beş basamak, beş vakit namaza işâret eder.

Rüyada basamaklarda meydana gelen kusur ve noksanlık, namazda meydana gelen noksanlığa işârettir.

Rüyada merdiven basamakları üzerinde oturduğunu görmek, nîmet, izzet ve devlete işâret eder.

Vali ve daha yüksek makamlardaki kimselerin rüyada çamur ve balçıktan olan merdiven ayaklarını görmesi, din ile beraber izzet ve kudrete işâret eder.

Tüccarlık yapan kimselerin rüyada çamur ve balçıktan olan merdiven ayaklarını görmesi, din ile beraber ticarete işâret eder.

Rüyada taştan yapılmış merdiven ayaklarını görmek, kalp katılığı ile beraber yüksekliğe işâret eder.

Rüyada ağaçtan yapılmış merdiven ayaklarını görmek, nifak ve riya ile beraber yine yüksekliğe işâret eder.

Rüyada merdiven basamaklarını görmek, yücelmenin, dünya ve ahirete yönelmenin sebeplerine yorumlanır.

Merdiven basamakları, süre vermeye, hileye ve derece derece bir şeye yaklaşmaya; bazen de merdiven basamakları, yolcunun duraklarına veya zaman zaman konaklayacağı yerlere yorumlanır.

Bir kimse bilinmeyen bir basamağa çıktığını görse, eğer sonuna gelmiş ve kendisi de hasta ise ölür. Yüksek bir çardağın en yukarısına çıktığım gören kimse Cennetin en yüksek derecesine ulaşır.

Merdiven basamaklarından indiğini gören kimse yolcu ise yolculuktan döner. Reis ise reislikten ve işinden alınır. Süvari ise yaya olarak yürür, dertli ve hastalıklı hanımı varsa onun ölmesiyle ondan ayrılır. Rüyayı gören hasta ise ve merdivenden indiği yer de bilinen bir yer ise yahut ailesinin yanında ise yahut çok saman ve arpa olan ve dünyanın mallarına yorumlanan bir yer olursa, o kimse hastalığından iyileşir.

Merdiven basamaklarına çıktığını gören kimse anlayış ve zekaya sahip olur. Bazıları da, merdiven basamağı ibadet eden zahid bir kimsedir. Bundan dolayı ibadet eden ve zahid bir kimseye yaklaştığını gören kimse, yüksekliğe, ibadete sahip olur dediler.

Bir kimse bilinmeyen bir basamağa çıktığını görse, eğer sonuna gelmiş ve kendisi de hasta ise ölür. Yüksek bir çardağın en yukarısına çıktığım gören kimse Cennetin en yüksek derecesine ulaşır.

Merdiven basamaklarından indiğini gören kimse yolcu ise yolculuktan döner. Reis ise reislikten ve işinden alınır. Süvari ise yaya olarak yürür, dertli ve hastalıklı hanımı varsa onun ölmesiyle ondan ayrılır. Rüyayı gören hasta ise ve merdivenden indiği yer de bilinen bir yer ise yahut ailesinin yanında ise yahut çok saman ve arpa olan ve dünyanın mallarına yorumlanan bir yer olursa, o kimse hastalığından iyileşir.

Eğer basamaklar kerpiçten olursa rüya güzeldir. Kiremit ve tuğla gibi şeylerden olursa rüya çirkindir.

Merdiven basamaklarına çıktığını gören kimse anlayış ve zekaya sahip olur. Bazıları da, merdiven basamağı ibadet eden zahid bir kimsedir. Bundan dolayı ibadet eden ve zahid bir kimseye yaklaştığını gören kimse, yüksekliğe, ibadete sahip olur dediler.

Rüyada basamaklardan yukarıya çıkmak, azar azar kavuşulacak yükseklik ve Cennetteki derecedir.

Bir kimse bilinmeyen bir basamağa çıktığını görse, eğer sonuna gelmiş ve kendisi de hasta ise ölür. Yüksek bir çardağın en yukarısına çıktığım gören kimse Cennetin en yüksek derecesine ulaşır.

Merdiven basamaklarından indiğini gören kimse yolcu ise yolculuktan döner. Reis ise reislikten ve işinden alınır. Süvari ise yaya olarak yürür, dertli ve hastalıklı hanımı varsa onun ölmesiyle ondan ayrılır. Rüyayı gören hasta ise ve merdivenden indiği yer de bilinen bir yer ise yahut ailesinin yanında ise yahut çok saman ve arpa olan ve dünyanın mallarına yorumlanan bir yer olursa, o kimse hastalığından iyileşir.

Rüyada merdiven basamakları görmek yücelmeye, dünya ve ahire te yönelmenin sebeplerine işaret eder. Merdiven basamakları aynı zamanda mühlet vermeye, bir şeye yavaş yavaş yaklaşmaya, yolcunun duraklarına ve konaklayacağı yerlere işaret eder. Bir kişi bilmediği bir basamağı çıktığını ve sonuna geldiğini görmüşse o kişi ölür. Bir çardağın en üstüne çıktığını gördüğünü gören kişi cennetin en yüksek derecesine erişir. Eğer bu yüksek yere çıkılmasına az bir zaman kala durdurulduğunu görmüşse o makama çıkmaktan men edilir.

Basamaklardan indiğini gören kişi yolcu ise yolcuğu biter. Yönetici ise işinden olur. Süvari ise yaya olarak yola devam eder. Hasta ise iyileşir. Çamur ve balçıktan yapılmış merdiven ayaklan, vali için yükseklik, din ile beraber izzettir. Tüccar için din ile beraber ticarettir. Taş ayaklı bir merdiven ise kalp katılığına, ağaç ayaklı merdiven nifak ve ikiyüzlülüğe, altın ayaklı merdiven servete ve bolluğa, bakır veya tunç ayaklı merdiven dünya malına işaret eder. Merdiven basamaklarını sayarak çıktığını gören kişinin basamakların sayısı kadar ömrü olur. Beş basamak beş vakit namazdır. Bu basamaklardaki eksiklik namazda meydana gelen eksiklikler olarak yorumlanır.