Skip to Content

Rüyada Akrep Görmek

Rüyada akrep görmek, beklemediğiniz bir acıya düşeceğinize, akrebi evde görmek, hilekâr ve kurnaz birisi ile iş ya­pıp aldanacağına; akrebin sizi sokması, oldukça büyük bir tehlike geçireceğinize, yahut yakınlarınızdan birinin ölüm haberini alaca­ğınıza; akrebi ya­takta görmek, evinizden birinin yolculuk yapacağına işarettir. Rüyada akrep görmek, dinsiz, muzip ve zayıf bir düş­manla tabir edilir. Rüyada kendisini akrep soktuğunu görmek, …

Read More about Rüyada Akrep Görmek