Etiket arşivi: rüyada akrep eti yediğini görmek

Rüyada Akrep Görmek

Rüyada akrep görmek, beklemediğiniz bir acıya düşeceğinize, akrebi evde görmek, hilekâr ve kurnaz birisi ile iş ya­pıp aldanacağına; akrebin sizi sokması, oldukça büyük bir tehlike geçireceğinize, yahut yakınlarınızdan birinin ölüm haberini alaca­ğınıza; akrebi ya­takta görmek, evinizden birinin yolculuk yapacağına işarettir.

Rüyada akrep görmek, dinsiz, muzip ve zayıf bir düş­manla tabir edilir.

Rüyada kendisini akrep soktuğunu görmek, ele geçecek bir para ve devamı olmayan bir mala işaretle yorumlanır.

Rüyada bir akrep yuttuğunu görmek, düşman tarafından sırlarının öğrenileceğine işarettir.

Rüyada gömleğinde veya dükkanında akrep görmek, kazancın­da kendisine üzüntü ve keder veren düşmanla yorumlanır.

Rüyasında kavrulmuş veya kızartılmış bir akrep eti yediğini görmek, düşmanının malından yiyeceğine işarettir.

Rüyasında pişmemiş akrebi yediğini görmek, düşmanları­nın kaybolup gideceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada akrep görmek, bir düşmanınızın olduğuna işâret eder.

Yine rüyada akrep görmek, söz götürüp getiren birisinin olduğuna ve o kimsenin eli ve diliyle insanları rahatsız ettiğine delâlet eder.

Rüyada görülen akrep, kişinin akrabaların­dan olan düşmanına da işâret eder.

Rüyada akrebin soktuğunu görmek, rüya sahibinin eline geçecek; ama devamı olmaya­cak bir mala işâret eder.

Rüya sahibinin iç çamaşırında gördüğü akrep, onun hanımı hakkında iftira eden bir düşmana işâret eder, o kimsenin ondan sakın­ması icap eder.

Rüyada ağzından akrep çıktığını görmek, düşmanlarıyla beraber oturmaya işâret eder.

Rüyada akrebin elbiseleri içine girdiğini görmek de, düşmanlarıyla beraber oturmaya işâret eder.

Akrebi rüyada yutan kişinin düşmanı, onun sırlarına vakıf olur.

Akrebi yatağında görmek, düşman, geçim ve kazanç hususunda üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada karnında akrepler olduğunu gör­mek, kendi işindeki düşmanlara işârettir.

Rüyada kavurulmuş akrep yediğini gör­mek, düşmanın malından yemeye işâret eder.

Rüyada akrebi çiğ olarak yemek, günahkâr kişinin gıybetini etmeye; bazen de düşmanla­rını kaybetmeye işâret eder.

Akrep aynı zamanda, kalbine gelen her şeyi diliyle söyleyen ve dostunu düşmanından ayıramayan bir kimseye işâret eder.

Rüyada elinde bir akrep olduğunu ve in­sanları soktuğunu görmek, onun gıybet etti­ğine. söz götürüp getiren bir kimse olduğu­na, dolayısıyla gıybeti terk etmesi gerektiğine işâret eder.

Akrebin kıskacı, koğucu adamın diline işârettir.

Rüyada akrep görmek, kötü ve ahlaksız biri ile karşılaşılacağı veya onunla bir işe girişileceğine işaret eder. Akrep, kötü mizaçlı, kendisinden zarar gelebilecek insan demektir. Bu nedenle rüyada akrep görmek kedere ve üzüntüye delalet eder. Bir kimsenin evinde akreplerin yandığını görmesi o kimsenin düşmanlarının ölmesine işaret eder.

Akrep sokması, rüya sahibinin eline geçecek ve devamı olmayan maldır. Kişi pişirilmiş bir akrep yediğini görse, helal bir mal elde eder, çiğ akrep yerse haram olan bir mal elde eder. Ayrıca akrebi çiğ olarak yemek günahkâr bir adamın dedikodusunun yapıldığına delalet eder ki, her hayvanın etini çiğ yemek bu şekilde tabir edilir.

Bir kimse rüyada karnında akrepler olduğunu görse, o akrepler işinde bulunan düşmanlarıdır. Bir kimse rüyada akrep yuttuğunu görse o kimsenin düşmanı sırlarını öğrenir. Akrep genel itibariyle düşman ve laf taşıyan insan olarak yorumlanır.

Rüyada akrep görmek, el ve dilinden hiç bir kimsenin selâmette olmadığı; söz götürüp getiren bir kimse sebebiyle meydana gelecek üzüntü ve kedere delâlet eder. Bazı yorumcular; çok zehirli akrep, rüya sahibine gelecek mal olarak yorumlamaktadır.

Akrebin sokması rüya sahibinin eline geçecek ve devamı olmayan bir maldır. Bir kimseye rüyada akrebin vurması o kimseye düşmanını gıybet etmesine ve akrebin vurmasından meydana gelen acı nisbetince o kimseye bir fenalık erişmesine delâlet eder. Bir kimsenin evinde akreplerin yanması o kimsenin düşmanlarının ölmesine delâlet eder.

Akrebi, yatağı üzerinde görse, o akrep onun düşmanı, ve kazancı hakkında da üzüntü ve kederdir.

Akrebi gördüğünü ancak kendisini sokmadığını ve akrepten de korktuğunu görse, düşmanı o kimseyi gıybet eder. Ve onun diline düşer. Akrepten korkmadığını görse, o akrep kendisini gıybet etmeyen ve kendisine bir zarar eriştiremeyen bir düşmanıdır.

Akrep Öldürdüğünü Görmek

Rüyada bir akrebi öldürdüğünü görmek, düşmanına karşı galip geleceğine işarettir. Rüyada akrep öldürmek hayvani zevklere olan tutkunuza ve ya düşmanlarınızdan birinin kötü haberini alacağınıza yorumlanır. Akrebi öldürmek, düşmanınızı etkisiz hale getireceğinize işârettir. Rüyada bir akrep öldürdüğünü gören kimse düşmanına zafer bulur.