Etiket arşivi: rüyada kendisine bir ölü tarafından tatlı ve güzel kokulu meşrubat verildiğini görmesi

Rüyada Meşrubat Görmek

Rüyada elma suyunu görmek, bir hizmetçi tarafından görülecek menfaate, bir kimse tarafından vuku bulacak hizmete veya kendisinde üzüntü ve keder bulunan dünyalığa işârettir.

Rüyada elma ve meyve suyu içmek, onun meyvesine; nilüfer ve gül suyu içmek ise, ¡mkânsız şeylere ve vaad eden bir kimsenin vaadine itimat edilmemesine işarettir.

Rüyada gül suyunu içmek, kadınlara gelecek belâya işârettir.

Rüyada rengi sarı olan herhangi bir meşrubatı görmek, hastalığa işârettir.

Zengin bir kimsenin rüyada bal, elma, gül suyu veya herkesin arzu edeceği bir meşrubatı içtiğini görmesi, o kimse için açılacak hayıra ve iyiliğe işâret eder.

Fakir bir kimsenin rüyada bal, elma, gül suyu veya herkesin arzu edeceği bir meşrubatı içtiğini görmesi, çirkinlik ile tabir edilir.

Rüyada tanınmayan bir meşrubatın içildiğini görmek, ehl-i hakkın ve inayet sahiplerinin içtiklere şeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada tanımadığı fakat iyi kokulu bir meşrubatı içtiğini görmesi, o kimsenin bilgisinin artmasına ve yaptığı adaklarında doğruluğuna işârettir.

Kendisinde hastalık olan bir kimsenin rüyada bir meşrubat içtiğini görmesi, hastalığından şifâ bulmasına işarettir.

Bir kimsenin rüyada bir meşrubatı iğrenerek içmeye çalıştığını ve yutamadığını görmesi, o kimsenin, ehemmiyetsiz bir hastalığa yakalanmasına ve sonra iyileşmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada menekşeden yapılan bir nevi şerbeti içtiğini görmesi, o kimsenin, hastalıktan beri olmasına, zararlı şeyden perhiz etmesine veya hastalığına faydalı olacak bir şeyi yemesine işârettir.

Rüyada kokusu pis olan veya kullanılması haram olan kap içinde bulunan meşrubatı görmek, küfran-ı nîmete işârettir.

Bir kimsenin rüyada kendisine bir ölü tarafından tatlı ve güzel kokulu meşrubat verildiğini görmesi, iyilikle emredip kötülükten menetmeye ve ölünün de Cennet ehlinden olmasına işâret eder.

Rüyada kadehle bir şeyi içtiğini görmek, ölüm şarabını içmeye işâret eder.

Gülsuyu, bal ve sirkeden yapılmış bir nevi şerbet içtiğini gören kişinin hastalığına faydalı olacak bir şeyi yemesine işaret eder. Meşrubatı yutamadığını gören kişi hastalanır kısa süre sonra iyileşir. Herkesin arzu edeceği bir meşrubattan içtiğini gören zenginler için hayır, fakirler için çirkinliktir. Elma suyunu görmek bir hizmetçi tarafından görülecek menfaate, üzüntü ve keder içinde bulunanlar için dünyalığa işaret eder. Bir kimse rüyada tanımadığı meşrubattan içse, bilgisinin artmasına ve yaptıklarının doğruluğuna işaret eder. Bir kimse rüyada, ölünün sağ adama tatlı ve güzel kokulu meşrubat verdiğini görse, rüya sahibinin iyilikle emredip kötülükten uzaklaşmasına, ölünün de cennette olmasına yorumlanır.

Rüyada bir meşrubatı iğrenerek içmeye çalıştığını ve yutamadığım gören kimse, ehemmiyetsiz bir hastalığa yakalanır ve sonra iyileşir.

Rüyada ishali kesmek için içilen şurup, cimriliğe ve sırları gizlemeye; mizacı yumuşatmak için içilen meşrubat da, iyiliğe, cömertliğe, sırları açıklamaya ve israfa yorumlanır.

Baş ağrısını teskin için içilen şurup, düşman ve borçlulara nazikane muamele etmeye ve güzel bir siyasetle husumeti gidermeye yorumlanır. Harareti gidermek ve serinlik vermek için içilen şurubun yorumu da, böyledir.

Bazen elma ve meyve suyu içmek, onun meyvesine; gül, nilüfer ve gül suyu içmek ise, imkansız şeylere ve vadeden, bir kimsenin sözüne itimad edilmemesine yorumlanır.

Bir kimse rüyada tanımadığı bir meşrubatı içse, bilgisinin artmasına ve yaptığı adaklarında doğruluğuna yorumlanır, bahusus meşrubat iyi kokulu olursa. Eğer onun kokusu pis veya kullanılması haram olan kap içinde bulunursa, küfran-ı nimete ve İslam dininden çıkıp başka bir dine girmeye yorumlanır.

Bazen tanınmayan meşrubatın içilmesi, ehl-i hakkın ve inayet sahiplerinin içtikleri şeye yorumlanır. Bazen de kadehle bir şeyi içmek ölüm şarabını içmeye yorumlanır.