Etiket arşivi: rüyada kan aldırdığını görmek

Rüyada Kan Almak

Rüyasında kan aldığını veya kan al­dırdığını gören kimse, bir bölgeye amir (baş idareci) olur ve­ ya üzerine bir emanet yüklenir, kendisine bir şey emanet edilir veya rüyayı gören kimsenin evleneceğine işarettir.

Bir kimse kan aldığını veya kan aldırdığını görse bir memlekete amir olur. Eğer iğneci ve kan alıcı ihtiyar bir insansa rüyayı görenin atasıdır. Eğer bilinen bir ihtiyarsa o kimse onun dostudur. Eğer genç birisi ise o kimse onun üzerine şartname ve borç yazan bir düşmanıdır. Kan aldırdığını fakat kan çıkmadığını gören kimse, sonradan yerini bulamayacağı bir malı yere gömer. Kan çıksa, o sene içerisinde vücudu sıhhatli ve afiyetli olur. Kendisi kan almayı bilmediği halde

başkasının kendisinden kan aldığını görmesi, şerden veya korktuğu bir kimseden kurtulur. Bir kimsenin rüyada kan içmesi haram kazanca yahut gıybet etmeye işarettir. Rüyada kan aldırmak, bedenini sıhhate kavuşturmak için para harcamaya işarettir. Kendisinden kan alınmasını arzu ettiğini gören kimse, günahından tövbe eder. Damarını yardığını ve kan çıktığını gören kimse, tövbe eder. Günahlarından ve kötü hareketlerinden de döner. Eğer çıkan kan siyahsa o kimse büyük bir günahı işlemekte ısrar eder ve yakında tövbe etmesi iyi olur. Damarını yardığını ve ondan kan çıktığını gören kimse, günahtan çıkar.

Ünlü yorumcu İbn-i Kesır’in yorumu ise,

Rüyasında kan aldırdığını gören kimse, bol rızka, karlı, bol bir kazanca kavuşur şeklindedir.
Rüyasında korktuğu ve korkusundan dolayı da çekindiği bir düşmanından kan aldığını (düşmanının kanını aldığını) gören kimse, onun (düşmanının, korktuğu kimsenin) şerrin­den emin olduğuna ve ondan selamette olacağına ve artık ondan korkmaması gerektiğine işaretle tabir olunur.

Rüyasında başında bulunan bir ağrıdan dolayı kan aldırdı­ğını (kan aldırıyormuş olduğunu) gören kimsenin bu rüyası, onun (rüyayı görenin) başında bulunan ağrılarının geçeceğine işaret eder, şeklinde tabir olunur. Hapishanede tutuklu olan, hapis yatmakta olan bir kimse rüyasında kan aldırdığını görse, görmüş olduğu bu rüyası, onun hapislikten kurtulacağına, tutukluluktan kurtulup hürriyetine kavuşacağına işaretle tabir olunur.

Rüyasında sağ kolundan (veya sağ elinden) kan alındığını gören kimsenin bu rüyası, onun zenginleşeceğine malının artacağına geçim bolluğuna ereceğine, bol rızka, bol ka­zanca nail olacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında sol kolundan (veya sol elinden) kan alındığını gö­ren kimse, onun (rüyayı gören kimsenin) dostlarının çoğala­cağına, dostlarına veya ortağına yardım edeceğine işarettir. Bir kimse, rüyasında başındaki bir damardan kan alındığını görse, rüyayı gören kimsenin bu rüyası, onun (rüyayı göre­nin) başka birilerinden (başka bir kimseden) yardım görüp menfaat haline geleceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada hamile bir kadından kan alındığını görmek, o kadı­nın doğum yapacağına (yani karnındaki çocuğunu doğuraca­ğına) işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse, rüyasında genç birinden kan aldığını kan alıyor­muş olduğunu görse, bu rüyası, onun düşmanına veya düşmanlarına galip (üstün) geleceğine işaret eder. Rüyasında damarlarından birinin başkaları tarafından ke­silip kan alındığını görmek, dostlarından birinin, kendisi (rüyayı gören) hakkında kötü bir söz söylediğini işiteceğine işaret eder, eğer kesilen damarından kan akarsa, kendisi hakkında söylenen sözün haksız olarak söylendiğine ve bu sebepten dolayı haksız söz eden (iftira eden) kimsenin günah işlediğine ve rüyayı gören kimsenin de haksız yere iftiraya maruz kaldığı için de sevap kazanacağına işarettir.

Rüyada kan aldığını veya kan aldırdığını görmek, eğer ehil ise bir memlekete âmir veya vali olacağına işarettir.

Rüyada kan aldırmak, şirket ortaklığına, yolculuğa, başarıya, düşmanlığa, davaya; emaneti iade etmeye, sözleşme yazmaya, memuriyete, kelâm ehli kimseye, edebiyatçı ve yazarlarla sohbet etmeye, güzel iş ve davranışlara ve adalete işarettir.

Bazen rüyada kan aldırmak, vazifeden azledilmeye, menfaat için malın harcanmasına, belâdan kurtuluş, fetih ve zafer ile tabir olunur.

Yine rüyada kan aldığını veya kan aldırdığını görmek, üzerine bir şey emanet edileceğine de işaret eder.

Vali ve memur olanlar için rüyada kan aldırmak, vazifeden azledilmeye işarettir.

Bazen rüyada kan aldırmak, hastalığın gitmesine; bazen de malın noksanlığına işarettir.

Bazen rüyada kan almak, senet gibi şeylerin yazılmasında malın elden çıkmasına işarettir.

Bazı kere de kan aldırmak, vergi tahsildarına ve muhasebeciye işarettir.

Yine rüyada kan aldırmak, bedenini sıhhate kavuşturmak için, para harcamaya işarettir.

Bir kimsenin rüyada tanımadığı bir kadın tarafından kanının alındığını görmesi, talih ve bahtının açılmasına işaret eder.

Bazen rüyada kan aldırmak, (hacamat görmek) hoş olmayan söz işitmeye işarettir.

Rüyada kan almaya ya da aldırmaya niyet etmek, günahlardan tövbe etmeye işarettir.

Bazen kan aldırdığını gören kimse, kazanca nâil olur.

Küçük erkek çocuktan kan alınması, onun sünnet edilmesine işarettir.

Hapiste olanın kan aldırması, hapisten çıkmasına işaret eder.

Bekâr bir kızın rüyada kendisinden kan alındığını görmesi, evlenmek ile tabir olunur.

Hamile kadından rüyada kan alınması, çocuğunu doğuracağına işarettir.

Rüyada sağ elinden kan alındığını görmek, rüya sahibinin iyi bir geçim süreceğine ve malının bir kat daha artmasına işaret eder.

Rüyada sol elinden kan alındığını görmek, rüya sahibinin ortak ve dostunun servetinin bir kat daha artacağına işaret eder.

Rüyada damarını yardığını ve kan çıktığını görmek, günahtan tövbeye işarettir.

Rüyada damardan çıkan kanın renginin siyah olduğunu görmek, rüya sahibinin günah ve kötülüklerinde ısrar edeceğine ve sonra yine tövbe edeceğine işarettir.

Bazen de aldırdığı kanın siyah ve koyu , renk çıktığını görmek, manevi dirliğe ve vücut I sıhhatine işarettir.

Rüyada kendi damarını uzunluğuna kestiğini görmek, düşmanından kendisini kötüleyecek bir söz işitmeye işaret eder. Ve bu söz ona tesir eder. Ayrıca o kimsenin malı artar.

Rüyada korktuğu bir kimseden kan aldığını görmek, onun şerrinden emin olmaya işaret eder.

Bazen de kan aldırmak, kendisinden kan alman kimse tarafından haram malın harcanmasına yahut kan alan kimsenin haram mal kazanmasına işarettir.

Rüyasında baş ve göz ağrısı için kan aldırdığını görmek, rüya sahibinin baş ve gözünde olan ağrısından şifa bulacağına işarettir.

Sanatı kan almak olan kimsenin, rüyada kan alması, rahata ve o mahalde kan alınmasına muhtaç olan kimselerin hastalıklardan şifa bulmalarına işaret eder.

Bir yerinden kan alınmasına ihtiyaç olmayan kimsenin rüyada o yerden kan alınması, orada ileride bir hastalığın meydana çıkarak onu korkutacağına işarettir.

Kendisi kan almayı bilmediği halde, başkasının kendisinden kan aldığını görmesi, şerden veya korktuğu bir kimseden kurtulur.

Kan alınmak amacyla neşter vurulduğu ya da gerekli işlemler yapıldığı halde kanın çıkmadığını görmek, işlerin bozuk olmasına işarettir.

Kan aldırdığını fakat kan çıkmadığını gören kimse, sonradan yerini bulamayacağı bir malı yere gömer yahut tekrar kendisine verilmeyecek bir emaneti birisine bırakır. Kan çıksa, o sene içerisinde vücudu sıhhatli ve afyetli olur.

Mesleği iğneci olmayan bir kadın diğer kadından kan aldığını görse, o kadınla sürtüşmesine işarettir.

Eğer başında bulunan bir damardan fazla kan alsa, o kişinin başka birisinden istifade edeceğine işaret eder.

Kan alacak enjektör hırsızlara işaret eder.

Enjektörün takımları da, hırsızların kapıları ve kilitleri açacak alet ve anahtarlarıdır.