Etiket arşivi: rüyada kan aldığını görmek

Rüyada İğneci Görmek

Rüyada iğneciyi görmek, senet ve vesika yazan kimseye işâret eder.

Bazen rüyada iğneci görmek, âlim, hakim, doktor ve insanların üzerine lâzım gelen şey­leri yazan kişiler gibi, halkı tahakkümleri altın­da bulunduran kimselere işâret eder.

Bazen de rüyada iğneciyi görmek, üzüntü, keder ve hastalığın gitmesine işâret eder.

Bazı kere de rüyada iğneciyi görmek, kefa­let ve zimmete, ticaretten sonra zarar ve zjya- na işâret eder.

Rüyada iğneciyi görmek, senet ve vesika yazan kimsedir. Bazıları da, iğneci bir kimsenin evini ve iş hususunda kendisini gözetleyen ve yaptığı işin ücretini kendisinden alan bir kimsedir.

İğneci, sultan, alim, hakim, doktor ve insanların üzerine lazım gelen şeyleri yazan kimseler gibi halkı tahakkümleri altında bulunduran kimselere yorumlanır.

Boynundan demir ile kan akıtıldığını gören kimse hasta ise doktor elinden şifa bulur. Eğer borcu dolayısıyla kendisinden bir mal talep ediliyorsa, hakim huzurunda onu öder.

Nikahlanmayı arzu ediyorsa, bir kadınla evlenir ve nikah katibi onun üzerine nafaka vesaire için bir vesika yazar ve kendi-sinden çıkan kan miktarınca nafaka verir. Bunlar da olmazsa kumaş vs. gibi şeyler alır, satar. Yahut borçla bir şeyi alır veya bir borç muamelesinde bulunur ve onun üzerine bazı şartlar yazılır.

İğneciyi görmek, üzüntü, keder ve hastalığın gitmesine yorumlanır. Bazen de bu rüya, kefalet ve zimmete, ticaretten sonra zarar ve ziyandır.

Rüyada anasından veya ev halkından birisinin kan aldığını gören kimsenin, bazen sebepleri güçleşir ve kan aldığı kimselere asi olur.

Hasta olan bir kimsenin rüyada boynundan demir ile kan akıtıldığını görmesi, doktor vası­tasıyla şifâ bulmasına işâret eder.

Borcu dolayısıyla kendisinden bir mal talep edilen bir kimsenin rüyada boynundan demir ile kan akıtıldığını görmesi, hakim huzurunda onu ödemeye mahkum edilmesine ve onu ödemesine işâret eder.

Nikâhlanmayı arzu eden bir kimsenin rü­yada boynundan demir ile kan akıtıldığını görmesi, bir kadınla evlenmeye işâret eder.

Rüyada annesinden veya ev halkından biri­sinden kan aldığını görmek, rüya sahibinin geçiminin güçleşmesine ve kan aldığı kimsele­re âsi olmasına işâret eder.