Skip to Content

Rüyada Cüzzam Görmek

Uykuda görülen cüzzam rüyası pek hayra işaretle yorumlanmaz. Haram mal, yangın, amelde noksanlık ve kötülüğe işaret gibi cihetlere yorumlanmıştır. Cüzzam, sıkıntılı günlerin ve boş işlerle uğraşıldığının habercisidir. Bu hastalık yangına bazen de haram olan mal elde etmeye delalet eder. Cüzzam hastalığının rüyada görülmesinin zenginliğe ve mirasa işaret ettiğini söyleyenler de olmuştur. Bir kimsenin rüyada namaz …

Read More about Rüyada Cüzzam Görmek