Etiket arşivi: rüyada cüzzam görmek neye işarettir

Rüyada Cüzzam Görmek

Uykuda görülen cüzzam rüyası pek hayra işaretle yorumlanmaz. Haram mal, yangın, amelde noksanlık ve kötülüğe işaret gibi cihetlere yorumlanmıştır.

Cüzzam, sıkıntılı günlerin ve boş işlerle uğraşıldığının habercisidir. Bu hastalık yangına bazen de haram olan mal elde etmeye delalet eder. Cüzzam hastalığının rüyada görülmesinin zenginliğe ve mirasa işaret ettiğini söyleyenler de olmuştur.

Bir kimsenin rüyada namaz kıldığı bir sırada cüzzam has­talığına yakalanmış olduğunu veya namazdayken bir cüz­zam hastası görmüş olduğunu görmesi, onun rüya sahibi­nin, Kur’an-ı Kerim’i unutacağına işaret eder demişlerdir.

İmam-ı Nablusi ve Ebu Said’il Vaiz’in yorumları

Bir kim­senin rüyada cüzzam hastalığına yakalandığını görmesi, hayırlı değildir. Bu rüya, rüya sahibinin, Cenab-ı Allah’a karşı saygısızlık yaptığına, günah işlediğine ve yaptığı (iş­lediği) amellerinin batıl olduğuna (bir işe yaramadığına) ve Allah katında kabul görmediğine işarettir. Bu kimsenin ceza olarak bir iftiraya uğrayacağına da işaret eder. Çünkü kendisi (rüya sahibi) Cenab-ı Allah’a iftiraya cüret ettiği­nin cezası da kendisine verilmiş anlamı taşıdığına da işa­rettir demişlerdir bu ünlü yorumcular.

Bütün rüya yorumcularının yorum görüşleri böyledir. Her şeyin doğrusu ve en güzelini, en iyisini ancak Yüce Allah bilir. O’na hamt ederiz, şükrederiz. Kullanana acıyıp mer­hamet eden O’dur (Celle Şanühü vela ilahe gayruh).

Rüyada cüzam hastalığı veya hastası gör­mek, hayra ve iyiliğe alamet değildir.

Bir kimse cüzzam hastalığına yakalandığını görse, Allah Teâlâ’a karşı ettiği cür’etten, is­yandan ve O’na kötü bir iş isnad ettiğinden dolayı Cenâb-ı Hakk’ın ondan uzak olması ve amellerinin boşa çıkmasına, amellerinin seva­bının bâtıl olmasına işarettir.

Bazen rüyada cüzzam hastalığına yaka­landığını görmek, miras parasıyla alman elbi­seye, haram mala, yangına, aşk hastalığına işâret eder.

Bazen de cüzam, zenginliğe işâret eder.