Etiket arşivi: rüyada büyük abdest görmenin manası nedir

Rüyada Büyük Abdest Görmek

Rüyasında büyük veya küçük abdest yaptığı­nı görmek, zekat verecek kadar nisaba sahip ise, malının zekatını vereceğine işaret ile, eğer zekat veremeyecek ka­dar fakir ise, sıkıntı ve üzüntüsünün gideceğine işarettir.

Rüyasında gördüğü abdest, eğer abdesthane (yani hela ve tuvalet) gibi bilinen bir yer ise, sarf  edeceği, harcayacağı şeyin helal (meşru’) olduğuna işaret ile tabir olunur. Abdest yaptığı yer bilinen yer değil de, bilinmeyen bir yer ise, bil­mediği bir yere malını sarf  edeceğine işaretle tabir edilir.

Rüyada büyük abdestini yaptığını gören kimse, dünya sı­kıntılarından kurtulacağına işaretle tabir olunur.

Rüyada küçük veya büyük abdest yaptığını görmek, rüya sahibinin üzüntüsünün gidece­ğine işârettir.

Mal sahibi bir kimsenin rüyada küçük veya büyük abdestini yaptığını görmesi, rüya sahi­binin malın zekâtını vermesine işârettir.

Rüyada abdest yaptığı yer, eğer abdest yeri veya abdesthane gibi bilinen bir yer ise, ihtiyacı için sarf edeceği şeyin meşru olmasına ve malını doğru yere vereceğine işâret eder.

Rüyada abdest yaptığı yer, meçhul ise, bilmediği yere malını harcamaya işâret eder.

Bir yere abdest edip toprakla üstünü ört­tüğünü görmek, rüya sahibinin malını biryere gömeceğine işârettir.

Yine rüyada büyük abdestini yaptığını gör­mek, dünyalık bir kısım sıkıntılarından kurtula­cağına, aff olunacağına ve sıhhat bulacağına işâret eder.

Rüyada büyük abdest görmek, rüya sahibi kişinin dertlerinden kurtulmasına delalet eder. Özellikle işe dair bir umudu olanlar için bu rüya, kısa bir süre içinde işlerin açılacağına, bazen bir kusur işlemeye; bazen de bu rüyayı gören kişinin yakın bir zamanda eline geçecek yüklüce bir miktar mala ve paraya; fakirler için zenginleşmeye, refaha kavuşmaya, dünyevi dertlerden uzaklaşmaya işarettir.

Rüyada Herkesin İçinde Büyük Abdestini Yapmak

Rüyasında herkesin içinde büyük abdestini yapmış olan rüya sahibi, bu yüzden utanıyorsa bu rüya, hatalardan dönüleceği, selamete ulaşılacağı, toplumda itibarlı bir mevki kazanılacağı ya da sıkıntıların sona ereceği şeklinde tabir edilir.

Rüyada Camiye Büyük Abdest Yapmak

Rüyada büyük abdestini camiye yapmak, kişinin dinsel açıdan ilerleyeceğinin ve maneviyat anlamında derecesinin artacağının işaretidir. Bu rüya, ilim öğrenmek isteyenler için uygun bir ilimle iştigal etmeye, kendini geliştirmeye, zaman zaman da çıkılması muhtemel uzunca bir yolculuğa delalet eder.

Rüyada Tuvalete Büyük Abdest Yapmak

Rüyada tuvalete büyük abdest yapmak hayırlı bir rüya olarak tabir edilir. Bu rüya dünyevi refahın ve huzurun bir işaretidir. Bazen de bu rüya, mal mülk edinmeye, iş yaşamında ilerlemeye, terfiler almaya, yüksek gelire ve makama, her anlamda şanslı bir dönem geçirmeye ve isteklere kavuşmaya delalet eder.

Rüyada Tuvaletteki Büyük Abdesti Temizlemek

Bu rüyayı gören kişi, elindekilerin bir kısmını kaybeder. Bazı durumlarda bu rüya, bazı sorunlarla karşılaşılacağı şeklinde de tabir edilir.