Etiket arşivi: rüyada aynada kendini güzel görmek

Rüyada Ayna Görmek: Seviye Atlayacaksınız!

Ayna sadece saç taramak ya da kılık-kıyafeti düzeltmek için karşısına geçilen bir eşya değil, ışığın hareketlerini (optik) de inceleyen fiziğin ve “kendini bilmek” metaforuyla felsefenin de konusu. İnanışa göre, insanoğlu ilk kez suda gördüğü yansımasına aşık olmuş ve o günden beri kendini bulmaya çalışmıştır. İnsanın apaçık, tüm kusurlarıyla, en açık şekilde ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kendisiyle yüzleşmesi, ayna sayesinde olur. Gündelik konuşmalarda ayna tutmak, aynası olmak, kendini dev aynasında görmek gibi deyimlerde sıkça adı geçen ayna, rüyalarda da en sık karşılaşılan sembollerden biridir. Rüyalarda insanın kendiyle olan çatışmasını, iç hesaplaşmasını yansıttığı söylenen ayna, bazı rüyalarda da kadın figürüyle özdeşleştirilir.

Rüyada görülen ayna, aynanın şekline, nerede durduğuna, neyi gösterdiğine bakılarak, rüyayı gören kişinin yaşantısının gidişatı ve geçmişte yaşadıkları da esas alınarak yorumlanır. Aynadaki görüntünün berraklığı, güzelliği ve rüyayı gören kişinin bu görüntüye karşı verdiği duygusal tepki, rüyanın iyiye ya da kötüye yorulmasında etkili olur. Rüyayı gören kişinin konumu, kadın ya da erkek, evli ya da bekar oluşu da yoruma etki eden durumlardır.

Rüyada Ayna Görmek

Genel olarak rüyada ayna görmek, kişinin kendisini ya da aynada gördüğü şeyi anlamlandırma çabası içinde olduğu biçiminde yorumlanabilir.

Ayna eski-yeni pek çok kültürde, başka bir boyuta geçmenin, aşama kaydetmenin, seviye atlamanın da bir simgesi sayılır ve içinde ayna olan rüyalar hayra yorulur. Kişinin ideallerinin, hayallerinin, hayat felsefesinin, inançları ve değerlerinin ve bunları koruma iradesinin rüyadaki ayna motifi ile simgelendiğine inanılır.

Rüyada Kirli Ayna Görmek

Rüyasında kirli ayna gören kişinin kendi geleceği ile ilgili kaygıları, endişeleri olduğu söylenir. Atacağı adımlardan emin olamamak, önünü görememek şeklinde yorumlanır.

Benzer şekilde rüyada buğulu ayna görmek de rüyayı gören kişinin hayatıyla ilgili belirsizlikleri işaret eder. Eski rüya yorumcuları kirli ve bulanık görüntü veren aynanın, rüya sahibinin iç sıkıntısına işaret ettiğini söylerler.

Rüyada Duvarda Ayna Görmek

Duvardaki ayna rüya sahibine, düşünmeden hareket etmemesi gerektiğini hatırlatır. Bir işe kalkışmadan ya da yolculuğa çıkmadan önce, nereye varmak istediğine ve bunun için neleri göze alabileceğine karar vermeli; sonradan pişman olacağı, kişiliğine, inançlarına, vicdanına ters düşecek tutumlardan kaçınmalıdır.

Bir başka yaklaşıma göre, aynanın asılı olduğu duvar, evi, aileyi sembolize eder ve ailenin mutlu günler göreceğinin bir işareti sayılır.

Rüyada Beyaz Ayna Görmek

Beyaz renk hem gerçek hayatta hem de rüyalarda saflığın, temizliğin, parlak bir geleceğin habercisi sayılır. Rüyasında beyaz ayna gören kişi eğer bekarsa öncelikle ufukta bir düğün olduğu ve mutlu bir evlilik yapacağı söylenir.

Beyaz ayna aynı zamanda mevcut sağlık sorunlarının ortadan kalkacağı, bol kazançlı bir işe girileceği, rüya sahibinin üzerinde çalıştığı her ne varsa başarılı olacağının işareti sayılır.

Rüyada Küçük Ayna Görmek

Rüyada görülen aynanın boyutları, rüya sahibinin beklentilerinin niceliğini ifade eder. Buna göre küçük ayna, rüya sahibinin küçük ama gerçekleştiğinde kendisini çok mutlu beklentilerini ifade ediyor olabilir. Öte yandan rüya sahibinin hayal kırıklığına uğramaması için beklentilerini yüksek tutmaması gerektiği şeklinde bir uyarı sayılabilir.

Benzer olarak, rüyada boy aynası görmek de rüyayı gören kişinin olayları iyi değerlendiremediği, objektif düşünemediği, belki gereğinden fazla anlam yükleyerek yanlış bir yola girdiği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Çatlak Ayna Görmek

Aynanın çatlak olduğunu görmek, aile içindeki anlaşmazlıklar olarak yorumlanır. Aynadaki çatlak, gelecekteki olası kırgınlıklar için alınması gereken önlemleri işaret ediyor olabilir.

Rüyada Altın Ayna Görmek

Rüyasında altın ayna gören kişinin çektiği sıkıntıların ardından rahata, bolluğa, huzura kavuşacağı söylenir.

Bir yandan mala mülke işaret eden altın ayna bir yandan da kişinin, varsa evlatlarıyla, yoksa anne-babasıyla olan ilişkilerinin düzeleceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Süslü Ayna Görmek

Ayna ne kadar süslü ve değerli olursa olsun ona bakan kişinin gördüğü, kendisidir. Rüyada görülen süslü ayna kişinin iç dünyasının zenginliğine, çevresindekiler tarafından sevildiğine ve takdir gördüğüne işarettir.

Farklı bir yoruma göre ise süslü ayna, aile içindeki geçimsizliklere, kavgalara yorulur ve rüya sahibine bu tartışmada kendisinin haklı olduğu söylenir.

Rüyada Aynaya Bakmak

Rüyasında aynaya baktığını gören kişi bekarsa, mutlu bir evlilik yapacağı söylenir.

Eğer rüyayı gören kişi zaten evliyse, iyi bir haber alacağı şeklinde yorumlanır. Bu haberi de muhtemelen bir kadın aracılığıyla alacaktır.

Rüyada aynaya bakmak, yeni insanlardan oluşacak yeni bir bir sosyal çevrenin de bir habercisi sayılır.

Rüyada Aynada Kendini Görmek

Rüyasında aynada kendisini gören kişinin, yaptığı ya da yapmadığı bir şey sebebiyle kendini sorguluyor olduğunu söyleyebiliriz. İçsel bir yolculuğun belki de bir çatışmanın varlığından söz edilebilir. Kişi yanlış bir adım attığını, harekete geçmek için geç kaldığını düşünüyor olabilir.

Bir işin sonuçlarından ziyade, gidiş yolunun yanlışlığından duyulan pişmanlığı ifade eder.

Kimi yorumcular ise aynada kendini gören kişinin, kararlarını gözden geçirdikten sonra güzel günler göreceğini, yarınlarının aydınlık olduğunu söyler.

Rüyada Aynada Başkasını Görmek

Rüyasında, aynada başka birini gören kişiye, hayatında zorluklarla karşılaştığında bakış açısını ya da mevcut tutumunu değiştirmesi gerektiği söylenir. Eğer aynada gördüğü kişiyi tanıyorsa, olaylara bir de onun gözünden bakması, kendini onun yerine koyması ya da gördüğü kişinin sözüne güvenmesi gerektiği şeklinde yorumlanabilir.

Aynada tanımadığı bir başkasını gören kişiye de olayları sadece kendi değer yargıları ile değerlendirmesinin kendisini yanılgıya düşürebileceği, hayatındaki diğer insanların isteklerine de kulak kabartması gerektiği söylenebilir. Başka hayatları ya da başka yolları da görmezden gelmemelidir şeklinde bir tavsiye niteliği taşır.

Rüyada aynada erkek görmek, eğer rüyayı gören kişi kadınsa, gelecek hayatında önemli bir yere sahip olacak bir erkeği muhtemelen de bir hayat arkadaşını işaret eder.

Rüyada Aynaya Bakıp Korkmak

Rüyasında aynaya baktığında korku duyduğunu hisseden kişinin kaygı, şüphe ya da pişmanlık içinde olduğu söylenir.

Rüyada Birine Ayna Vermek

Rüyada birine ayna vermek, rüyayı gören kişinin hayatındaki insanlara yardım etme çabası olarak yorumlanır. Ailesinde ya da yakın arkadaşları arasında yer alan birinin, olayları ve fırsatları iyi değerlendiremediğini ve bu yüzden hayatında çalkantılar yaşadığını düşünüyor olabilir. Rüyayı gören kişi birine ayna vererek onun olaylara yaklaşımını, tutumunu ya da düşüncesini değiştirmesini sağlamak istemektedir.

Rüyada birinin ayna vermesi ise, aynı şekilde kendisine yardım etmek isteyen kişilerin varlığına işarettir. Rüya sahibinin çevresindeki iyi niyetli dostlarının uyarılarını dikkate alması gerektiği söylenir.

Rüyada Ayna Sildiğini Görmek

Rüyada ayna temizlemek, rüyayı gören kişinin hayatında yeni bir başlangıç hazırlığında olduğu şeklinde yorumlanır. Titizlikle yaptığı planlarını uygulamaya koyacak ve emeklerinin karşılığını bolluk, bereket, aile hayatındaki huzur şeklinde alacak denir.

Ayna yeni bir hayatın kapısını simgeler ve bu kapı daha yüksek kademede bir iş imkanı da olabilir.

Bir kapı simgesi olarak ayna, başka bir dünyaya yani başka bir ülkeye yapılacak uzun ve belki de kalıcı bir yolculuğun kapısı olarak da yorumlanır.

Rüyada Ayna Almak

Satın almak eylemi bir ihtiyaçtan kaynaklanır. Rüyasında ayna satın alan kişinin de yardıma, desteğe ya da en azından güvendiği birinin onayına ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Hedefine ulaşmak için attığı adımların, izlediği yolun doğruluğundan şüphe duyduğu, yanlış yapmaktan korktuğu ama eğer kendisine yol gösterecek biri olursa daha emin adımlar atacağını düşündüğü şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ayna Bulmak

Beklenmedik zamanda karşılaşılan fırsatlara delalet ettiği söylenir. Bu fırsat yeni bir iş olabileceği gibi, kişinin hiç de hesapta yokken hayatını birleştireceği eşini bulması şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada Ayna Asmak

Rüyasında ayna astığını gören kişi, başarısızlığının ya da başına gelen kötü şeylerin sorumluluğunu üstleniyor, hatayı kendinde arıyor, başka bir kimseyi suçlama ya da sorumluluğu başkasına yıkma gayretine girmiyor demektir. Rüya sahibi nerede hata yaptığını anlamak için kendisiyle yüzleşmeye karar vermiştir.

Rüyada Aynanın Kırılması

Dünyanın çok çeşitli yerlerindeki kültürlerde ayna kırılmasının uğursuzluk getireceğine inanılır. Rüyada ayna kırılması da rüya sahibinin zor günler geçireceğine, üzücü bir haber alacağına dair bir işaret kabul edilir.

Rüyada Ayna Karşısında Namaz Kılmak

Rüya sahibinin doğruluktan şaşmadan ve hayatında değer verdiği her ne varsa onları koruyarak edindiği başarılarını ifade eder.

Diğer bir yandan, kol-kanat gerdiği, yardımını hiç esirgemediği yakın ya da uzak çevresindeki insanlar tarafından hep hayırla anıldığının bir işareti sayılır. Yaptığı iyiliklerin Allah katında da karşılık bulduğu ve kendisi için hayırlara vesile olacağı söylenir.

Rüya sahibinin hayatında ters giden bir şeyler varsa, bugüne kadar yaptığı iyi ve hayırlı şeyler sayesinde kısa zamanda yoluna girecek, mutlu, sağlıklı, bereketli günler gelecek denir.

Rüyada Ayna Karşısında Saç Taramak

Rüya sahibinin çevresindeki insanlara verdiği değeri ifade ettiği söylenir. Rüya sahibinin ailesini, eşini, dostunu, arkadaşlarını önemsediği, onların mutlu olması için elinden gelen gayreti gösterdiği şeklinde yorumlanır.

Bir diğer yorum da rüya sahibinin beklediği ve hayatında bir dönüm noktası sayılacak güzel haberi alacağı yönündedir. Ayna karşısında saçını taradığını gören kişinin, hayatındaki bu önemli değişiklik için hazırlık yapmaya başlayabileceği söylenir. Bazı rüya yorumcuları rüya sahibinin başka bir şehre ya da başka bir ülkeye taşınacağını söyler.

Rüyada Ayna Taşımak

Rüyasında ayna taşıdığını gören kişinin, arkasından iş çeviren bir kişinin varlığını fark ederek onun oyununu bozacağı ve başına gelecek zor durumlardan, uğrayacağı zarardan kurtulacağı söylenir.

Rüyada Ayna İstemek

Rüyayı gören kişinin, hayatında hiçbir işe yaramayan, hatta işlerine ve ilişkilerine zarar veren kişilerden kurtulması gerektiğine işaret sayılır. Rüya sahibinin son zamanlarda yaşadığı hayal kırıklıkları ya da başarısızlıklarda payı olan bu insanları hayatından çıkarması gerektiği söylenir.

Ayna istemek, rüya sahibinin hayatındaki olumsuz gelişmelerden kurtulmak için yakınındaki kişilerden yardım istemesi şeklinde de yorumlanabilir.