Rüyada Yunus Suresi Görmek

Bir kimse, rüyasında Yunus suresini veya ondan bir miktar okuduğunu, veyahut da başka biri tarafından okunduğunu görse, kendisine Cenab-ı Hakk tarafından bol bir rızk verileceğine ve kendisine verilen bu rızıkdan hayır görüp yararlanacağına işaretle yorumlanır.

 Kirmani’nin yorumu

düşmanlarının şerrinden ve kötülüklerinden emniyet ve selamette olur. Kendisine yapılacak sihir ve büyü gibi kötülüklerden Cenab-ı Allah (c.c.) tarafından korunup muhafaza edilir, düşmanı helak ve yok olur. Rüyayı gören kimse, eğer hapis ve tutuklu olan biri ise, hapisten kurtulup hürriyetine kavuşur şeklinde yorumlanır.

Rüyada Yûnus Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek; ilim ve güzel itikada, hilekârın hilesinden emin olmaya ve sihirbazın büyüsünü bozmaya işârettir.

Rüyada Yûnus Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuyan veya üzerine okunduğunu gören kimseye malından bir musibet gelir.

Rüyada Yûnus Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuyan veya üzerine okunduğunu gören kimse sevgili ve kadınlara mübtela olur; Yine bu rüyayı gören kimsenin sözü ve ibadeti güzel ve makbul olur.

Rüyada Yûnus Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuyan veya üzerine okunduğunu gören kimseye Cenâb-ı Hak ilim ve güzel itikad verip ondan hilekârın hilesini ve sihirbazın sinirini reddeder.

Yûnus Sûresi’ni rüyada görmek ve okumak, takva ve verâ sahibi olmaya da işâret eder.

Bir yanıt yazın