Rüyada Yıldırım Görmek

Rüyada yıldırım düştüğünü görmek, felaket ve azaba işaretle tabir olunur. Rüyada görülen yıldırım felaket habercisi olarak tabir edilir. Rüyasında yıldırım düştüğünü görmek, bu rüya fırtına ve dolu gibi bazı afetlere işaret, hastalık vesaire gibi bazı belalara işaret olarak tabir olunur.

Rüyada bir kimse bir yere yıldırım düştüğünü görse, o yıldırım düşen yerin halkına acı ve azap verecek bir felaketin geleceğine işaretle tabir olunur. Yıldırım görmek, devlet tarafından gelecek cezalara da işaretle tabir edilir.

Rüyada evine yıldırım düştüğünü görmek, rüyayı gören kimsenin, evine hırsız gireceğine işarettir şeklinde tabir olunur.

Rüyada evinizin civarına yıldırım düştüğünü görmek, o semtin insanlarının birbiri arkasına felaketler yüzünden büyük bir ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılacaklarına yorumlanır. Yıldırımın size isabet ettiğini görmek, ya tehlikeli bir hastalığa tutulacağınıza veya keder ve üzüntülerinizin artacağına işarettir. Evinizin tam üstüne bir yıldırım düştüğünü görmek, aile fertleriniz den birinin tehlikeli bir hastalığa tutulacağına yahut maddi bir zarara uğrayacağına yorumlanır.

Bir kimse, rüyasında bağ ve bahçelere birbiri ardınca yıldırım düştüğünü görse, o bölgeye afetler, bela ve musibetler geleceğine işaretle yorumlanır.

Kirma’nin Yorumuna Göre Rüyada Yıldırım Düştüğünü Görmek

Kirmani’nin yorumuna göre de, yıldırım düştüğünü gör­mek, pek hayra ve iyiye yorumlanmaz. Yıldırım felaket işaretlerinin habercisidir. Rüyada görülen yıldırım, aynı zamanda, çekirge, dolu ve fırtına gibi belalara; feryat etmeğe. çetin bir ölüme, şiddetli korkuya,yangına ve yıkılma gibi musibetlere işâret edebilir.

Bir kimse rüyasında yıldırım düşüp kendisini yaktığını görse, bu onun, hükümet tarafından bir cezaya çarptırıla­cağına işaretle yorumlanır.

Rüyada görülen yıldırım, birçok kere devlet tarafından gelecek ceza ve zararlara temsil eder. Bunun için birçok yorumlarda bu işaretler nazar-ı itibara alınarak yorumlanır. Rüyanızda gördüğünüz yıldırım bir yere düştüğünde azaba yorumlanır. Yıldırım, hastalığa ve yaktığı kişi hakkında yalan haberlere ve hoşa gitmeyen sözlere yorulur.

Yıldırım düştüğü yerde faydalı olan bir şeyi yakarsa, orada çıkacak kıtlığa yorulur.

Yıldırım günâh işleyen kişi için, korkuya ve ödenmesi gereken borçlara işâret eder.

Rüyada görülen yıldırım bir yere düştüğünde azaba yorumlanır.

Yıldırım hastalığa ve yaktığı kimse hakkında yalan haberlere ve hoşa gitmeyen sözlere yorumlanır.

Yıldırım düştüğü yerde faydalı olan bir şeyi yakarsa, orada çıkacak kıtlığa yorumlanır.

Yıldırım günah işleyen kimse için, korkuya ve ödenmesi gereken borçlara yorumlanır.

Korku, ödenmesi gereken borç, rahatsızlık ve kötü söz şeklinde yorumlanır. Rüyada yıldırımın eve düşmesi, evdekilerin kötü duruma düşeceğine işarettir.

Bir yanıt yazın