Rüyada Yılan Görmek

Rüyada yılan görmek, iş hayatınızda gayet zor ve karışık işlerle karşılaşacağınıza işarettir. .

Rüyasında beyaz bir yılan görmek, düşmanının şiddetli ve saldırgan (öfkeli) olduğuna işaret olarak yorumlanır. Rüyada görülen yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz rakibe işârettir.

Rüyada siyah bir yılan görmek, çok daha şiddetli ve saldırgan bir düşmanınız olduğuna işaretle tabir olunur. Rüyada görülen siyah yılan, hile ve yara­mazlığı yönünden düşmanın en kötüsüne işâret eder. Kara yılan düşman sayılır, yılan ile konuştuğunuzu görmek, düşman ile barışmaya yorumlanır.

Rüyada yılan görmek, değişik şekillerde yorumlanır. Yı­lan görmek, hilekar bir düşmana işarettir. Bazen de sinsi bir düşmanı temsil eder, şeklinde, bazen bir hükümdarı temsil eder, bazen aile, evlat ve kuvvete işaret eder.

Rüyasında yılan görüp de korkmadığını gören kimse, mutlu bir hayat yaşar, kuvvet ve devlete ereceğine işarettir.

Rüyada yılan görüp etini yediğini gören kimse, sevince erer, fayda ve menfaat elde eder ve düşmandan mal alır şeklinde tabir olunur.

Rüyasında birçok yılan arasından geçtiğini görmek, çok çok yağmur yağacağına işaretle tabir olunur.

Rüyasında bir yılanı tuttuğunu görmek, düşmandan mal almak ve düşmandan fayda ve menfaat elde etmek, şek­linde tabir olunur.

Rüyasında arkasından bir yılanın geldiğini görmek, rüyayı gören kimsenin arkasından düşmanının gözetlediğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında evinde yılan olduğunu görmek, rüyayı görenin akrabasından bir düşmanı olduğuna işaretle tabir olunur.

Rüyasında yılanı öldürüp eline aldığını görmek, düşmanını yenmekle ve ondan hakkını alacağına işaretle tabir edilir.

Rüyada görülen yılan, düşman, devlet ve hâzineye yorulur.

Rüyada uzun bir yılan görmek, korkuyla tabir edilir. Bazen de, ince ve uzun yılan, aile, kadın ve çocuktan düşmanlığa yorumlanır. Bazı kerede, ince ve uzun yılan, yaramaz, korkunç ve kötü komşulara yorumlanır.

Yılan, mal sahibi düşmana işâret eder. Çünkü rüyada zehirin tabiri mal ve paradır.

Kendisini yılanın ısırdığını görmek, rüya sahibine rakibi tarafından bir dert geleceğine işârettir.

Rüyada yılan avladığını görmek, rüya sahi­binin düşmanına hile yapmakla onlardan bir kazanç elde edeceğine işâret eder.

Rüyanızda gördüğünüz su yılanları, mala işâret eder.

Rüyada yakasında ve kolunda korkmadığı beyaz ve küçük yılanın olduğunu görmek, faydalı mal ve paraya işâret eder.

Rüyanızda zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat eden bir takım yumuşak yılanlara sahip olmanız, rüyayı görenin eline eritilmiş bir ta­kım altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine yorumlanır.

Yılanla kavga ettiğini görmek, kuvvetli düşmanıyla harp etmeye, düşmanından korkmaya ve birbirlerinden ayrılmaya işâret eder.

Rüyada görülen yılanın sivri dişleri, düş­manın kuvvetine işâret eder.

Yılanın yüksek bir yere çıktığını görmek, rahatlık ve sevince erişmeye işârettir.

Yılanın yüksek bir yerden indiğini görme­niz, o yerin ileri gelenlerinden birinin âhirete göçmesine işâret eder.

Rüyada koynunda yılan olduğunu ve bunu keserek üç parça ettiğini görmek, rüya sahibi­nin hanımını üç talakla boşamasına işârettir.

Riyada koynunda yılan olduğunu ve bunu keserek iki parça ettiğini görmek, düşmanın­dan intikamını almaya işârettir.

Yılan eti yediğini görmek, rüya sahibine sevinç ve izzet isabet edeceğine, menfaat bulacağına işârettir.

Bir yerden bir yılan çıktığını görmek, ora­dan çıkacak bir belaya ve azaba işâret eder.

Rüyada yılanları çiğneyerek onların arasın­da gezinmek, dereler dolusu sellerin akacağı bir yağmura işâret eder.

Rüyada yılan görmek bazen kâfirlere, bidat sahiplerine, sel ve devlete işâret eder.

Bazen de yılan görmek, şer, kıskançlık, hile ve düşmanlık gayesi ile yapılan bir yardı­ma işâret eder.

Rüyada görülen ev yılanı, komşuya: sahra yılanı ise yol kesicye işârettir.

Rüyada yılan tutan kimseyi görmek, şerli kimselerle geçinmeye, buğz ve düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare etmeye işâret eder.

Rüyada denizden yılan çıktığını görmek, bir sevgili oğlu doğacağına işârettir.

Rüyada vücudunda yılan veya ejderha gör­mek, zâlim hakime işârettir.

Yılan Öldürdüğünü Görmek

Rüyasında bir yılan öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip (üstün) gelir, şeklinde tabir olunur. Bir yılanı öldürdüğünü görmek, bir kadınla evlenmeye işâret edebilir.

Ölmüş Yılan Görmek

Rüyasında ölmüş yılan görmek, düşmanının yok olması ve düşmanın helak olup gideceğine işaretle tabir olunur. Ölmüş bir yılan görmek, kendi çabası ol­madan Allah Teâlâ tarafından düşmanının helâk edileceğine işâret eder. Rüyasında yılanın ölmüş olduğunu görmek, düşmanınızın ölümüne işaretle tabir olunur.

Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur.

Yılan, mal sahibi düşmandır. Çünkü rüyada zehiıin tabiri maldır.

Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafın-dan bir dert erişir.

Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla on-lardan bir şey elde eder.

Siyah yılan, hile ve yaramazlığı yönünden düşmanının en şiddetlisidir.

Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır.

Rüyada görülen su yılanları maldır.

Rüyada yakasında ve kolunda korkmadığı beyaz ve küçük yılanın olduğunu görmesi, faydalı maldır.

Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat ve dilediği gibi hareket eden bir takım yumuşak yılanlara sahip olmak, rüyayı görenin eline eritilmiş bir takım altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine yorulur.

Yılanın yüksek bir yerden indiğini görse, o yerden bir reisi ölür.

İri ve uzun yılan görmek korku ya da aile, kadın veya çocuktan gelecek kötülük demektir. İri ve uzun su yılanı zalim bir yardımcı, iri ve uzun bir yılana sahip olduğunu görmek ise yükselmek ve güçlenmek anlamındadır. Yılanı kendi evine sokmak, hile yapan bir düşman demektir. Yılanı tuttuğunu gören kimse, emniyet içinde düşmanından mal elde eder, yılanı öldürürse güçlenir. Küçük yılan, küçük çocuğa işarettir. Yılan avladığını gören kimse, düşmanına hile yaparak ondanbir şey elde eder. Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır. Rüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya işarettir. Bazen de, iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir.

Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve şerli komşuya işarettir. İri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail otur. Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur.Yılanı kendi evine soktuğunu görenin, o yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır. Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Eğer yılanı öldürdüyse düşmanına galip olur. Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkat erişir. Rüyada yılanı yaktığını görse, düşmanını katleder ve düşmanlarına galip gelir. Yılanın uçtuğunu görse, düşmanları başka bir yere gider. Küçük yılan, küçük çocuktur. Küçük bir yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder.

Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine işarettir. Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla ondan bir şey elde eder. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddetlisidir. Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır. Bir kimse rüyada, yılanın deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzun edecek şeytanın tasallutuna işarettir. Rüya¬da yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harp eder, düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar. Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve kurtulmaktan ümit kesilir.

Kendi döşeğinde bir yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanımı vefat eder. İki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder. Rüyada yılanın erini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir. Yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur. Yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanıile düşmanlığı olur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder. Yılanın zehri kendisine tesir edip et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harp eder ve mağlup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır.

Bir yanıt yazın