Rüyada Tuz Görmek

Rüyada tuz görmek kötülüğünüzü isteyen düşmanlarınızın bundan böyle size karşı dostça davranacaklarına işarettir. Tuz yediğinizi görmek, hafif bir üzüntü ile karşılaşacağınıza, tuzla yani tuz çıkarılan yeri görmek; çiftçinin tarlası, tacirin dükkanı ve mağazası, zenginin emlak ve karı, işçinin çalıştığı yer, memurun görev yaptığı yer ile yorumlanır.

Rüyada tuz görmek, bol para ile yorumlanır. Bazı yorumculara göre de rüyada tuz görmek, biraz üzüntüye düşmeye yorumlanır. Genellikle tuz iyiye ve hayra işarettir.

Rüyada tuz görmek, takvaya, hayır ve nîmete, zahmet çekilmeden elde edilen mala, emnyet ve güvene, güzel kadına işâret eder.

Bazen rüyada tuz görmek, Kur’ân-ı Kerim’e, Sünnet-i Senijyeye, İslâm’a, hanı­ma, mal ve çocuğa, helal rızka ve hayırlı şey­lere işâret eder.

Bazen de tuzlu şeyler görmek, ülfete, mu­habbete, mekruh olan şeyler üzerinde toplan­maya, şüpheli şeyleri yemeye işâret eder.

Yine rüyada tuz görmek, gümüş para, ha­ya, hayırlı iş, çok mal ve sadık hizmetçi ile tabir olunur.

İki hasım arasında görülen tuz, bu düş­manların barışmasına işâret eder.

Rüyada ekmek ile tuz yediğini görmek, dünyalıktan az bir şeyle kanaat etmeye, yoksul yaşamaya işâret eder.Rüyada ekmek ile tuz yediğini gören kimse, sıkıntı ve hastalığa düşer.

Rüyada tuz bulduğunu görmek, sıkıntı ve hastalığa işâret eder.

Rüyada kendisine tuz verildiğini veya tuz satın aldığını görmek, paraya ve hastalıktan şifâ bulmaya işâret eder.

Rüyada tuz yediğini görmek, nîmete işâret eder.

Rüyada birine tuz verdiğini görmek, ona mal vermeye işâret eder.

Rüyada görülen tuz, zahmet çekilmeden ele geçirilen maldır. Rüyada iki düşman arasında görülen tuz onların birbiriyle barışmalarına yorumlanır.

Tuz meşguliyet ve hastalıktır.Beyaz tuz, dünyaca takvalık, hayır ve nimettir.

Tuz sünnet-i seniyyeyi, Kuran-ı Kerim’i, cümle kuruluşlarını ve İslamı bilmek, eş, mal, çocuk ve helak rızık gibi her şeyin iyiliği kendisine miitevakıf olan şeylere yorumlanır.

Zahmet çekmeden elde edilen malı sembolize eder. İki düşman arasında görülen tuz, onların birbiriyle barışmaları anlamına gelir. Korku halinde bulunan kimse rüyasında tuz görürse korkusundan kurtulur.

Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Bir yanıt yazın