Rüyada Tuvalet Görmek

Rüyada tuvalet görmek, rüya sahibinin kendi ailesinden kaynaklanan sıkıntılarına, rızık temini için çalışıp çabalamaya ve onların nafakalarını kısmasına işâret eder.

Bazen tuvalet görmek, hanımıyla baş başa kalmaya, malını biriktirdiği depoya veya içinde malı bulunan dükkana işârettir.

Rüyada görülen tuvalet, yalnızlığa, temizli­ğe, tefekkür etmeye ve rahatlığa da işâret eder.

Bazen rüyada görülen tuvalet, kadınlara işâret eder.

Bazen de rüyada görülen tuvalet, geniş, temiz ve kokusuz ise, onun hanımının iyi ge- çirnli ve tutumlu olduğuna işârettir.

Rüyada temiz bir tuvalet görmek, hanımı­nın iyi ve hayırlı olduğuna işârettir.

Rüyada geniş bir tuvalet görmek, hanımı­nın uyumlu ve itaatli oluşuna işârettir.

Rüyada pis ve dar tuvalet görmek, karısının kendisinden nefret ediyor olmasına işârettir.

Rüyada pis kokan bir tuvalet görmek, ha­nımının yaramaz sözlü ve gönül incitici olma­sına ve öylece şöhret bulmasına işâret eder.

Rüyada tuvaletin taşması, rüya sahibinin hanımının hamile olduğuna veya bir hizmetçi­ye sahip olmasına işârettir.

Bazen de tuvaletin dolup taştığını görmek, malın çokluğuna işâret eder.

Rüyada tuvaletin taştığını ve orada bulu­nan şeyleri pislemediğini ve kokusunun da olmadığını görmek, rüya sahibi için hayırlı bir şeyin meydana çıkmasına, bazen de maksadı­nın mümkün olmamasına işârettir.

Rüyada tuvalet kuyusunu derin bir halde görmek, rüya sahibinin hanımının kocasının işlerini görmesine işârettir.r.

Tuvalet, rahatlık, fikir, temizlik ve yalnızlık evidir.

Rüyada tuvaletin taşması, rüya sahibinin hanımının hamile olduğuna veya bir hizmetçiye sahip olmasına işaret eder.

Rüya sahibinin aile hayatının keder ve sıkıntılarına işaret eder. Bazen tuvalet görmek eşiyle baş başa kalmak demektir. Tuvalet bazı yorumlara göre rahatlık, fikir, temizlik ve yalnızlık evidir. Tuvaletin temizliği bir erkeğin eşinin iyi huylu ve uyumlu olduğuna işaret eder. Tuvaletin dar ve kirli olması ise erkek için eşinin kendisini sevmediği anlamına gelir.

Bir yanıt yazın