Rüyada Traş Etmek

Rüyada baş traş ettiğini görmek, bir men­faatin gelmesi için söylenen söze işâret eder. Rüyada başını traş ettiğini görmek, ema­neti edâ etmeye, korkudan emin olmaya, ma­lını Allah yolunda sarf etmeye işâret eder. Rüyada başın kışın tıraş edilmesi üzüntü ve kedere, ödenmesi lazım gelen borca ve hasta­lığa; yaz mevsimi tıraş edilmesi, o kimse için meydana gelecek menfaate, rahata, ferahlık ve sevince, baş ve göz ağrılarından şifâ bulmaya işâret eder.

Rüyada hacc’da başını traş ettiğini gör­mek, borcu ödemeye, korkudan emin olmaya, fetih ve zafere nâil olmaya işâret eder.

Bir adamın rüyada başını traş edilmiş gör­mesi, düşman üzerine zafer bulmaya, izzet ve kuvvete ermeye işâret eder.

Rüyada başını veya sakalını tamamen traş ettiğini görmek, hasta ise hastalıktan; borçlu ise borçtan; üzüntülü ve kederli ise üzüntü ve kederinden kurtulmasına işâret eder.

Rüyada hanımının örülmüş saçlarının kesil­miş olduğunu görmesi, o kadının ebediyen çocuk doğurmayacağına işâret eder.

Bir kadın rüyada saçını kocasının kestiğini görse, kocasının kendisini eve hapis edeceği­ne işâret eder.

Bir kadının başını rüyada tamamen traş ettiğini görmesi, hayra yorulmaz. Bu rüya gizli olan bir ayıbının meydana çıkmasına da işâret eder.

Rüyada görülen sakal tıraşı bir mekruh iş­lemeye işâret eder.

Rüyada sakal traşı, mal ve rütbenin gitme­sine; bazen de sakal traşı, hileye, yahut ziraa- te gelecek afet ve noksanlığa işârettir.

Bazen rüyada sakalının traş edildiğini gör­mek, sefahat uğrunda geçiminin haram olması­na ve malının kıymetinin gitmesine işâret eder.

Rüyada sakalını avucunun içine alıp, arta kalanını kestiğini görmek, malın zekatını ver­meye işâret eder.

Rüyada sakalının yarısının traş edilmiş ol­duğunu görmek, fakirliğine, mevki ve şöhreti­nin gitmesine işâret eder.

Bir kimse rüyada amcasının sakalını tutup hepsini kestiğini görse, amcasının bütün mira­sının kendisine kalacağına işâret eder.

Rüyada bıyığını traş ettiğini veya bıyığının kesildiğini görmek, hayır ve menfaate işâret eder.

Rüyada karnındaki kılları traş ettiğini gör­mek, durumunun düzelmesine ve borcunu ödemek için Allah Teâlâ’nın bir şey ihsan edeceğine işâret eder.

Rüyada ense tıraşı olduğunu görmesi, ha­beri olmadan borcunun başkası tarafından ödenmesine işâret eder.

Rüyada yapılan kolluk altı ve kasık tıraşı, zengin için mülk alarak parasını harcamaya, yoksul için zenginliğe işâret eder.

Rüyada kadın ve erkeğin ustura ile kasıklarını tıraş etmeleri, eşlerinden hayır görmeye işâret eder.

Rüyada ¡ilet, ustura, ve değer tıraş bıçak­larını görmek, hizmetçiye, işleri derleyip to­parlamaya işâret eder.

Rüyada traş olmak, amelini noksanlaştırma- ya, azimetlerden kaçıp ruhsatlarla amel etmeye yahut pejmürdelikten kurtulmaya işâret eder.

Bir yanıt yazın