Rüyada Tirit Görmek

Rüyada tirit görmek, hayat-yaşam ve geçim, sanat ve rızık, kısmet gibi şeylere işaret eder, şeklinde tabir olunur.

Rüyasında bir tabak dolusu tirit görmek, dünya geçiminin geniş ve dünyalığının (zenginliğinin) çokluğuna işarettir.

Rüyada tirit görmek, insanın hayatına, ge­çimine, sanatına ve rızka işâret eder.

Rüyada görülen tiridin yenen kısmı geçen ömre; kalan kısmı ise kalan ömre delâlet eder.

Rüyada tükenmemesi için önündeki tiriti yemediğini görmek, çok nîmete, temiz bir hayata ve ölümden korkmaya işâret eder.

Rüyada gördüğü tiritin çok yağlı olduğunu ve onu yemeye güç yetiremediğini görmesi, biriktirdiği malın başkaları tarafından yenmesi­ne işâret eder.

Rüyada yağlı bir tirit yediğini gören kimse, tiritin yağlılığı nispetinde menfaatli bir işe baş­lar. Yediği tirit yağlı değilse, menfaatsiz bir işe başlamasına delâlet eder.

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!