Skip to Content

Rüyada Siyah Zeytin Görmek

Zeytinler genellikle iyileşme ya da uzun ömür ile ilişkilendirilir. Rüyada zeytin, şifa, barış ve ölümsüzlük ile bağdaştırılır, dolayısıyla bir rüyadaki zeytinler, yaşamdaki çatışmanın çözümünü temsil edebilir. Zeytin, aynı zamanda bilgeliğin sembolüdür ve Antik Roma mitolojisinde ve Rönesans sanatlarında tanrıça Athena ile simgelenmiştir.

Rüyada Siyah Zeytin Yemek

Siyah zeytin iyi olmayan bir şeye ya da (yağlı olmasından ötürü) kaypak, güvenilmez bir karaktere ve böyle bir kişi ile hayal kırıklığı yaratan bir ilişkiye de yorumlanır. Görüntüde iyi ve yumuşak, ancak içine girildiğinde gerçek ‘sert çekirdek’ ile karşılaşılır, bu bazen güvenilmez bir arkadaşlık, bazen de aşk yanlışlığını veya inançsızlığını gösterir. Alternatif olarak, geleneksel yorumcular, rüyada siyah zeytin görmeyi; ilim, hidayet, hikmet, bereket, mal ve helal para olarak yorumlar.

Rüyada Yeşil Zeytin Görmek

Yeşil zeytin rüyasını görmek, ilgili tüm tarafların karşılıklı yarar sağlayacak kalıcı bir ilişki ya da kariyer yapmak üzere olduğunuzun bir işaretidir. Yakın gelecekte yeni ortaklıklar kurmayı beklemelisiniz, çünkü hepsi size bir şekilde fayda sağlayacak, namınıza saygı gösterecektir.  İsteklerin yerine getirileceğini, sağlık, mutluluk, istikrar ve refahın, dolayısıyla dünyevi huzur ve rahatlığın artacağını işaret eder.

Rüyada Zeytin Dalı

Rüyada zeytin ağacı, şans anlamına gelir ve zeytin dalı; uyum, birlik ve iyimserliği temsil eder. Rüya size anlaşmazlıklarınıza çözüm bulacağınızı ve sorunlarınızdan kurtulacağınızı bildirir. Aynı şekilde, rüyada ağacının dallarından yapılmış bir zeytin tacı giymek, bir çatışmanın çözümünü ve karşı karşıya olduğunuz şeyin üstesinden gelebileceğinizi temsil edebilir.