Rüyada Şiir Görmek

Rüyada görülen hiçbir şiirde hayır yoktur. Ancak Allah Teâlâya ve onun Resûlü’nü medh ü senâ eden ve Allah’ı anmayı dile geti­ren şiir hayır ve nîmete işârettir.

Bir kişi, bir şiir dinlerse ve onu ezberlese, bunun yorumu, o şiirin anlamından çıkarılır. Şöyle ki, eğer o şiir Allah’ı (c.c.) anmaya dâirse, sonu hayır olan bir şeye işârettir.

Rüyada ilme, hikmete, marifet ve irfana ait şiirler görmek, ecir ve sevaba işâret eder.

Rüyada Allah ve Resûlü’nü medh ü senâ eden bir şiiri okuduğunu veya ezberlediğini görmek, hayır ve nîmete ve güzel bir isimle anılmaya işâret eder.

Rüyada nefsanî ve şeytanî şiirler görmek ve okumak, batıl ve yalana işâret eder.

Rüyada kazanç maksadyle şiir söylediğini görmek, yalan yere şahitlikyapmaya işârettir.

Rüyada şiir dinlediğini görmek, doğru söz söylenmeyen.yalan söylenilen kişilerin arasın- ; da bulunmaya işârettir.

Rüyada şiir yazmak bir gönül macerasına yorumlanır. Şiir yazanı görmek, bir macera dinlemek, şiir okuduğunuzu görmek işlerinizi planlı şekilde tanzim etmeye işaret sayılır. Şiiri yırtmak sevgili ile ilişkinizin bitmesine, şiiri birine vermek, bir maceradaki rolünüzü başkasına devretmeye işaret sayılır.

Rüyada şiir söylemek veya dinlemek çeşitli şekilde yorumlanır.  İyi şiirler, maneviyatı arttıran şiirler, iyiye ve hayra, nefisle dünya ile ilgililer de kötüye ve şerre yorumlanır.

Rüyada ahlaka ait, ahlakla ilgili şiirler, iyiye ve güzele yorulur. Heves ve şehveti dile getiren şiirler kötüye, yalan sözlere ve yalan şahitlik gibi iyi olmayan, faydasız şeylere uğraşmaya ve istenmeyen şeylere işaretle tabir olunur.

Kazanç amacıyla şiir okuduğunu söylediğini gören kişi yalan yere şahitlik yapar. Şiir dinleyense doğru söylenmeyen bir mecliste bulunur. Rüyada söylenen şiir batıl sözdür.

Şiir dinleyen, doğru söz söy-lenmeyen bir mecliste bulunur.

Rüyada söylenen şiir boş bir sözdür. Bundan dolayı bir kimse, bir şiir dinlese ve onu ezberlese, bunun yorumu, o şiirin manasından çıkarılır. Şöyle ki eğer, o şiir hikmeti ve Allah (C.C.)’ı anmaya dairse, hayırdır.

Rüyada şiir söylemek veya ezberlemek, rütbesinin gitmesi¬ne ve dindeki noksanlığına, bazan güzel sanatlara, bazan da kaygı, şiddet ve düşman tarafından ırz ve namus hakkında meydana gelecek ayıplamaya yorumlanır.

Bir insanı hicvetmek gibi çirkin bir şiir söylediğini gören kimse, namuslu bir kimseye iftira eder.

Şiir dinleyen, doğru söz söylenmeyen bir mecliste bulunur.

Rüyada söylenen şiir boş bir sözdür. Bundan dolayı bir kimse, bir şiir dinlese ve onu ezberlese, bunun yorumu, o şiirin manasından çıkarılır. Şöyle ki eğer, o şiir hikmeti ve Allah (C.C.)’ı anmaya dairse, hayırdır.

Rüyada şiir söylemek veya ezberlemek, rütbesinin gitmesi¬ne ve dindeki noksanlığına, bazan güzel sanatlara, bazen de kaygı, şiddet ve düşman tarafından ırz ve namus hakkında meydana gelecek ayıplamaya yorumlanır.

Bir insanı hicvetmek gibi çirkin bir şiir söylediğini gören kimse, namuslu bir kimseye iftira eder.

Bir yanıt yazın