Rüyada Sidik Görmek

Bir kimsenin rüyada çokça idrar (sidik) aktığını görmesi, rızkının bol ve çok olacağına işarettir.

Rüyasında bir kuyuya idrarını yaptığını görmek, helalinden kazandığı para ve malından sadaka (hayır) vermesine işarettir.

Rüyasında cami mihrabında idrarını yaptığını görmek, de­ğerli, alim ve fazilet sahibi bir evladı olacağına işaret eder denilmiştir.

Rüyasında ayakta idrarını yaptığını görmek, malını rastgele yerlere harcamasına işaret eder denilmiştir.

Sidiğinin bir kısmını akıtıp diğer bir kısmını tuttuğunu gören kimse, zengin ise malının bir kısmı elinden çıkar ve zayi olur. Eğer meşakkat içerisinde ise bu meşakkatinin bir kısmı gider.

Kendisiyle beraber başkasının da bir yere sidik ettiğini ve sidiklerinin birbirine karıştığını gören, birbirlerine hısım (biri diğerine damad) olur.

Rüyada sidiğini tutan kimse hanımına kızar.

Sidiğinin kendisini sıkıştırdığını görmesi, malını muhafaza etmek için yer arayıp bulamayacağına yorumlanır.

Sokak ve çarşılara sidik ettiğini gören kimse o sokak ve çarşının muhasebesini üzerine alır ve yürütür.

Bir kimse adeti hilafına olarak çok sidik ettiğini, sidiğin etrafına bulaştığını ya da çok pis kokulu olduğunu, yahut da sidik ederken halkın kendisine kötü bakışlarla baktığını görse, rüya sahibinin kötü ve hayırsız bir insan olduğuna, veya işleyeceği bir kötülük sebebiyle insanlar arasında rezil olacağına yorumlanır.

Bazı yorumcular, idrar (sidik) görmeyi, haram mala işaretle yorumlamışlardır. Rüyasında idrarını (sidik) yaptığını görmesi rüya sahibi, helal olmayan bir yere malını ve pa­rasını sarf etmesine işarettir. Bazıları bu rüyayı, haram olan bir kadınla zina etmeye işaretle yorumlamıştır.

Bir yanıt yazın