Skip to Content

Rüyada Şeker Görmek

Rüyada şeker görmek, çetinlik, meşakkat ve sıkıntı ile elde edilecek mala ve rızka işârettir.

Bazen rüyada şeker görmek, ferahlık ve sevince; hapiste olan birisinin hapislikten kurtulmasına; hasta olan birisinin şifâ bul­masına; hamile kadın için sıkıntıdan sonra rahatlık ve ferahlığa; üzüntü, keder ve sıkın­tıların gitmesine ve arzu ettiği şeye kavuş­maya işârettir.

Rüyada görülen şeker, ilme, Kur’ân-ı Kerim’e ve zanaatla meşgul olmaya da işârettir.

Bazen de şeker, mal, rızık ve nakit paraya işârettir.

Rüyada şeker imal ettiğini, yediğini veya şekere mâlik olduğunu görmek, her işin sonu­nu almaya ve her arzuya kavuşmaya işârettir.

Rüyada görülen bir adet şeker görmek çocuğa; çok şeker görmekte dedikoduya işârettir.

Rüyada şeker satmakta hayıı yoktur.

Rüyada nöbet şekeri görmek, söz ve amel­de ihlâsa işârettir. Bazı kere de nöbet şekeri, ferahlığa, ziraatten elde edilecek faydaya ve yağmur yağmasına işâret eder.

Rüyada şeker ve şekerle yapılan şeyleri görmek veya yemek ilim ve marifeti meşhur, ömrü uzun, vakti hoş ve ibadete düşkün ola­cağına işârettir.

Rüyada şeker ve nebat şekeri görmek, zengin olmaya işârettir.

Rüyada şeker görmek, sevinçli bir haberle ve üzüntülerden kurtuluşa işaretle, hastalar için de şifaya kavuşmaya işaretle yorumlanır. Rüyada görülen şeker, şu cihetlerden birine işaret eder:

Hastalıklardan kurtulup şifaya, sağlığa kavuşmak,

Muradına ermek, arzusuna kavuşmak,

Memurluk, memur olmaya işaretle,

Güzel söz güler yüzle karşılanmaya,

Asaletli kadın, iyi huylu güzel kadın,

Birini öpmek, öpücükle karşılık,

Kederden, sıkıntıdan kurtuluş,

Asaletli, hoş sohbet adam,

Altın veya gümüş paraya işaretle yorumlanır denilmiştir.

Bir kimsenin rüyada evine şeker getirdiğini görmesi, hayırlı bir memuriyete gireceğine veya iyi bir kazancı olan bir ticarete işarettir denilmiştir.

Rüyasında şeker yediğini gören kimse, mal elde eder, men­faate erer veya bekarsa evlenir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında çok miktarda şeker gören kimse, büyük mala ka­vuşur, zenginleşir ve mutlu bir hayat yaşayacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada şeker sattığını görmesi, iyi insanlarla arkadaşlık kurmasına ve güzel sözlü insanlarla dost olmasına veya kendisinin de güzel sözlü bir insan olduğuna ve öğüt veren, öğüt alan biri olduğuna işarettir denilmiştir.

Bir kimsenin rüyasında şeker aldığını görmesi, onun öğüt dinleyen biri olduğuna ve bazı yorumculara göre de zarara uğrayacağına yorumlamışlardır.

Rüyada şeker görmek, kazanç, refah ve sevinç ile yorumlanır. Şeker yemek, dostlan ile münakaşaya, şeker ikram et­mek iltifatta bulunmaya, şeker satın almak, bütün keder, sıkıntı ve ev içindeki tatsızlıklardan kurtulmaya yorumlanır. Birisine şeker vermek, ona kazanç yolunda tavsiyelerde bulunmaya, şekerle şerbet yaptığını görmek, bir halk kitlesine iyilik etmek suretiyle hayırlı bir şöhrete işaret eder.

Rüyada şekerci görmek, hoş sohbet ve iyi kalpli bir kimse ile karşılaşmaya ve konuşmaya yorumlanır.

Rüyada şeker görmek, çetinlik, meşakkat ve sıkıntı ile elde edilecek rızka yorumlanır. Bazan şeker, zindan ve hapislikten kurtulmaya ve hastalıklardan şifa bulmaya, hamile kadın için sıkıntıdan sonra rahatlık ve ferahlığa, bazan da ilim, Kur’an ve sanatla meşgul olmaya yorumlanır. Bazan da şeker nakid mala yorumlanır.

Rüyada şeker görmek, ferahlık, sevinç, hastalıktan şifa bulmaya, üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine ve her arzu ettiği şeye kavuşmaya, şekeri yapan veya yiyen yahut şekere malik olan kimse için de her işin sonucunu almaya yorumlanır.

Eğer şeker mala yorumlanırsa, erişeceği mal helaldir. Eğer ilme yorumlanırsa, kavuşacağı ilim bid’attan temizdir.

Şeker, mala da yorumlanır.

Çetin, zor ve sıkıntı çekerek ele geçecek nakit mal olarak yorumlanır. Bazı yorumculara göre şeker görmek ferahlığa, sıkıntı ve üzüntülerden uzaklaşmaya, istediğine kavuşmaya işaret eder. Şeker yapan veya yiyen kişinin her işi iyi sonuçlanır. Bazı durumlara göre şeker hanıma veya çocuğa yorumlanır.

Eğer hanıma yorumlanırsa evleneceği hanımın asil ve güzel olduğuna, çocuğa yorumlanırsa dünyaya gelecek çocuğun alim ve zeki olacağına işarettir. Rüyada şekerci görmekse, hoş ve güzel bir kişidir. Şeker yapıp satıyorsa ve parasını gümüş olarak almışsa halkına güzel söz işittirir.