Rüyada Secde-i Tilavet Görmek

Bir kimsenin rüyada Kur’an-ı Kerim’deki secde ayetlerinden birini okuduğunu ve secde ettiğini görmesi, hayırla yorumlanır denmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de on dört yerde secde ayeti vardır. Bütün secde ayetlerinin rüyası, hemen hemen aynı şekilde, iyili­ğe, hayra, nimete, rahmet ve kurtuluşa, dünya ve ahiret mutluluğuna ermeye işaretle yorumlanır denilmiştir yo­rumcular tarafından.

Rüyada Arâf Sûresi’nde bulunan secde ayetini okuyup secde ettiğini görmek, iyilikle emredip kötülükten nehy etmeye işâret eder.

Rüyada secde ayetini okuyarak secde etti­ğini görmek, rüya sahibinin Allah’a (c.c.) kul­luğa devam edeceğine işârettir.

Rüyada İsra Sûresi’ndeki secde ayetini okuyup secde ettiğini görmek, Allah (c.c.) korkusundan dolayı çok ağlayıp, ve Allah’ı (c.c.) çok zikredeceğine işârettir.

Rüyada Meryem Sûresi’ndeki secde ayeti­ni okuyup secde ettiğini görmek, nîmete, bolluğa, dünya ve âhiretçeyüksekliğe nâil ol­maya işâret eder.

Rüyada Flac Sûresi’ndeki ilk sûreyi okuyup secde ettiğini görmek, bulunduğu gaflet sebe- byle nasihatle korkutulmasına; ikinci secdeyi okuyarak secde ettiğini görmek, yilikle emir, kötülükten nehyetmeye işâret eder.

Rüyada Furkan Sûresi’ndeki secde ayetini okuyup secde ettiğini görmek, ibadetten usanmaya ve masyete yönelmeye; hata işle­yen kimsenin Allah Teâlâ hakkında hüsn-i zannına ve güzel itikadına işâret eder.

Rüyada Nemi Sûresi’ndeki secde ayetini okuyup secde ettiğini görmek, isminin yüceli­ğine ve bidat sahibi kimselerin yanında yilikle şöhret bulmaya işârettir.

Rüyada ‘Elif, lâm, mîm’ Sûresi’ndeki sec­de ayetini okuyup secde ettiğini görmek, Allah Teâlâ’ya imana ve onun indinde olan şeylerden korkmaya ve Allah’ın (c.c.) fazlına rağbet göstererek tövbe ve namaza devama işâret eder.

Rüyada Sad Sûresi’ndeki secde ayetini okuyup secde ettiğini görmek, Allah yoluna dönmeye; ayrıca rüya sahibinin şükrünü yerine getirmeyeceği nîmete nâil olmaya işâret eder.

Rüyada Nemi Sûresi’ndeki secde ayetini okuyup secde ettiğini görmek, isyankar için tövbeye ve kötü işlerden çekinmeye, Allah Teâlâ’ya ibadet etmeye işâret eder.

Rüyada İnşikâk Sûresi’ndeki secde ayetini okuyup secde ettiğini görmek, günâh işlemek­ten kaçınmaya işâret eder.

Rüyada İkra Sûresi’ndeki secde ayetini okuyup secde ettiğini görmek, tövbe etmesi­ne, günâhlardan vaz geçmesine, boş ve mâlâyâni şeylerle insanı cehenneme sokacak 1 fiilleri terk etmesine işâret eder.

Bir yanıt yazın