Rüyada Satranç Görmek

Rüyada satranç görmek, şeref ve itibar ile yorumlanır. Satranç oynadığınızı ve kazandığınızı görmek, bir meselede galip gelmeye, bekarlar için iyi bir evliliğe işaret eder. Oyunu kaybettiğini görmek, hayal kırıklığına ve bir alışverişte zarar etmeye işaret eder.

Bazı yorumculara göre ise rüyada satranç görmek, batıl şeyleri temsilen yorumlanır. Rüyasında aralarında dargınlık bulunan bir düşmanı ile satranç oynadığını ve kazandığını gören kişi, davasını kazanır. Başka bir yoruma göre ise aslı olmayan bir yalana inanacağına işarettir. Yine birileriyle satranç oynadığını gören, batıl düşüncelerini terk eder batılı galebe çalarak üstünlük sağlar denmiştir.

İbn-i Şirin’in yorumu:

Bir kimsenin rüyada satranç görmesi ve oynaması, iftira ve batıl sözlere işarettir demiştir.

Rüyasında satranç oynadığını görmek, rüya sahibinin adi, değersiz bir düşmanı olduğuna işarettir demiştir.

Rüyada satranç görmek, çeşitli insanlarla ilişkiye, hükümdar için büyük bir şehire, ferahlık ve sevince erişmeye işârettir.

Bazen rüyada satranç görmek, harbe, düşmanlığa, tazminata, sırlara muttalî olmaya, bir halden diğer bir hale dönüşmeye, meslek sahibi olmaya, mizacın bozulmasına ve yolculuğa işârettir.

Rüyada satranç ve tavla oynamak, hileye ve münâkaşaya işârettir.

Bir kimsenin rüyada satranç oynadığını görmesi, o kimsenin âdi bir düşmanının olduğuna işâret eder.

Rüyada oyun oynanılmayan satrancı görmek, işlerinden çıkarılmış adamlara; oyun oynanan satrancı görmek de, yüksek rütbeli adamlara işârettir.

Rüyada bir yerde satranç âletlerinin ileriye veya geriye sürülüp çekildiğini görmek, o yerin valisi için bir harp veya düşmanlık meydana gelebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada satranç oynadığını görmesi, o kimsenin, kendisinin leh ve aleyhinde olacağını bilmediği halde, kavga ve münâkaşa çıkarmaya çalışmasına işâret eder.

Bazen bir kimsenin rüyada satranç oynadığını görmesi, o kimsenin, bir toplulukla sözleşme yapmasına işâret eder.

Yine rüyada satranç oynamak, bâtıl söze ve basit bir harbe işâret eder.

Bir kimsenin rüyada satranç oynadığını ve hasmını yendiğini görmesi, o kimsenin bu galibiyeti uyanıkken de görmesine işârettir.

Rüyasında satranç oynadığını gören kişinin adi bir düşmanının varlığına, başkalarının satranç oynadığını görmek yüksek rütbeli adamlara işaret eder. Bazı yorumculara göre satranç, savaşa, düşmanlığa, sırları saklamaya, mizacın bozulmasına yorumlanır. Satranç atı görmek, mal üzerinde yapılan sözleşmedir. Satranç bezi gören kişide harp, kıskançlık, fitne, fesatlık, zenginlik ve fakirlik meydana gelmesine neden olur. Satranç fili görmek oyuna ve ihtiyaç zamanında hareket edilmesine işaret eder. Satranç ruhu aniden ölüme, bazen de doğru söze işarettir. Satranç şahı padişahtır. Satranç veziri büyük rütbeli bir askerdir.

Rüyada, satranç, tavla, aşık ve cevizle oyna-mak, hileye ve münakaşaya yorumlanır.

Bir kimse satranç oynadığını görse, o kimsenin bir düşmanı olduğuna yorumlanır.

Oyun oynanılmayan satrancı görmek, işlerinden çıkarılmış adamlara; oynanan satrancı görmek de, yüksek rütbeli adamlara yorumlanır.

Rüyada satranç oynadığını gören kimse, -kendisinin leh ve aleyhinde olacağını bilmediği halde -kavga ve münakaşa çıkarmaya çalışır.

Satranç, düşmanlığa, tazminata, sırlara muttali olmaya, bir halden diğer bir hale dönüşmeye, meslek sahibi olmaya, mizacın bozulmasına ve yolculuğa yorumlanır.

Bir yanıt yazın