Rüyada Sarnıç Görmek

Rüyada sarnıç görmek, iyi değildir. Bir iftiraya uğraya­cağınıza işarettir. Bazı kere de üzüntüye işaret eder.

Rüyada sarnıç görmek, su konulduğundan dolayı hanıma işâret eder.

Bazen rüyada sarnıç görmek, cüzdan, hazine, sandık ve çukur gibi içine mal konularak saklanan şeylere işârettir.

Bazen de rüyada sarnıç görmek, arkadaş ve evlâdı gibi sırrına vâkıf herkese işârettir.

Bazı kere de rüyada görülen sarnıç, insanın karnına işârettir.

Yine rüyada sarnıç görmek, güç şeyleri kolaylaştırmaya, şerefe, yükselmeye, şöhrete ve korkudan emin olmaya işârettir.

Su sarnıcında zeytin yağı görmek, sarnıç sahibinin zenginliğine işâret ettiği gibi; zeytin yağı sarnıcında su görmek de, zeytin yağının kıtlaşacağına işârettir.

Bir kimsenin rüyada evinin münasebetsiz biryerinde sarnıç olduğunu görmesi, o kimsenin, ailesine veya her hangi biryerdeki akrabasına cin musallat olmasına işâret eder.

Rüyada görülen cami sarnıcı, caminin imamına; han ve tekkelerin sarnıcı da onların mütevelli ve bakıcılarına işârettir.

Bir kimsenin rüyada sarnıçta, yağ, bal, veya süt olduğunu görmesi, o kimsenin hanımının hâmile olduğuna ve faydalı şeylerin artmasına işârettir.

Bazen de bir kimsenin rüyada sarnıçta, yağ, bal, veya süt olduğunu görmesi, yağmur yağmamasına ve onun için para sarf edilmesine işârettir.

Sarnıç bazı yorumculara göre su konulduğundan dolayı zevcedir. Evinde uygun olmayan bir yerde sarnıç olduğunu görmesi ailesinden veya akrabalarından birine cin musallat olmasına, sarnıçtaki bal, yağ veya süt gören kişinin hanımının hamile olduğuna, faydalı işlerinin artmasına işarettir. Bazı yorumculara göre de yağmur yağmamasına ve onun için para harcanmasına yorumlanır.

Sarnıç, arkadaş ve evladı gibi sırrına vakıf herkese yorumlanır.

Rüyada sarnıçta, yağ bal, veya süt olduğunu gören kimsenin hanımının hamile olduğuna ve faydalı şeylerin artmasına yorumlanır.

Sarnıç görmek, güç şeyleri kolaylaştırmaya, şerefe, yükselmeye, şöhrete ve korkudan emin olmaya yorumlanır.

Bir yanıt yazın