Rüyada Sancak Görmek

Rüyada sancak görmek, değerli bir kadınla evliliğe işarettir. Rüyada görülen sancak (bayrak) iyiliğe işaret olarak tabir edilir.

Bir kadın rüyasında elinde bir sancak görse, o kadın için bu gördüğü sancak kocaya işarettir. Yani bu rüya, rüyayı gören kadının evleneceğine işaretle tabir olunur.

Rüyasında renkli sancaklar gören kimsenin rüyası, bol ve bereketli yağmurların yağacağına işarettir.

Rüyada sancak görmek, hayırlı ve kazançlı bir yolculuğa, isim yapmış zengin bir ailenin kızı ile evlenmeye işaret eder. Beyaz, yeşil, kırmızı bayrak görmek, hayra işarettir. Elinden sancağı düşürmek işini kaybetme, itibar ve şerefini kaybetmeye ve hakarete uğramaya, siyah bayrak görmek, o şehir veya memlekette kargaşa çıkacağına, insanların öldürüleceğine veya savaş olacağına işarettir. Kadın için sancak görmek, bekar ise evlenmeye, evli ise çocuk sahibi olacağına yorumlanır.

Rüyada görülen sancak, meşhur bir iş veya reisliğe işâret eder.

Bazen rüyada görülen sancak, âlim, imam, zâhit, zeki, şecaatli, zengin, cömert veya kendisine uyulan kuvvetli bir kimseye işâret eder.

Bazen de rüyada görülen sancak, evlenmeye, hâmile kadın için bir çocuğa işârettir.

Bazen rüyada görülen sancaklar, melik, emir, hâkim ve âlimlere işâret eder.

Allah (c.c.) ve Rasûlullah in (s.a.s.) sünnetini bilmeyen bir kimsenin rüyada Allah (c.c.) ve Rasûlullah’ın (s.a.s.) sünnetlerini bildiğini görmesi, kendisi hakkında Allah (c.c.) tarafından gelecek lütuf ve rahmete işârettir.

Rüyada sancağın kırmızı olduğunu görmek, rüya sahibinin, âlim, imam, zahit, zeki, şecaatli, zengin, cömert veya kendisine uyulan kuvvetli bir kimse tarafından sevinç ve şenlik görmesine işâret eder.

Rüyada sancağın siyah olduğunu görmek, mezkûr adam tarafından büyüklük görmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sancak görmesi, o kimsenin, şehir halkı için de maaruf olmasına işâret eder.

Bir kadının rüyada üç tane sancak gömdüğünü görmesi, o kadının sırasıyla halkın şereflilerinden üç kişi ile evlenmesine işâret eder.

Sancak sahibi, hâkimle tabir edilir.

Hâkimlik tayini bekleyen bir kimsenin rüyada sancak taşıdığını görmesi, o kimsenin hâkimliğe nâil olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisi için bir sancak yapıldığını görmesi, o kimsenin, eğer sancağı ehilse, onun hayırlı bir hizmetyapmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada elinde bir mızrak olduğunu ve onun ucunda bir sancak bulunduğunu görmesi, o kimsenin veya onun bir çocuğunun ölebileceğine işaret eder.

Bir kimsenin rüyada bir ev üzerinde sancak görmesi, o evde birisinin ölebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada büyük bir sancağı yüklendiğini görmesi, o kimsenin bir kadınla evlenmesine işâret eder

Bir kimsenin rüyada kırmızı bir sancağı yüklendiğini görmesi, o kimsenin kötü bir kadınla evlenmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada beyaz bir sancağı yüklendiğini görmesi, o kimsenin iyi bir aileden temiz ve sâliha bir kadınla evlenmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada siyah bir sancağı yüklendiğini görmesi, o kimsenin uğursuz bir kadınla evlenmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisine bir sancak verildiğini görmesi, o kimsenin mevkiinden alınmasına işâret eder.

Rüyada sancak görmek âlim, imam, dini bütün, zeki, kuvvetli, cesur, cömert ve kendine uyulan kişidir. Sancak kırmızıysa rüya sahibi sevinir. Ancak siyahsa birinden büyüklük görür. Bir kadın rüyasında sancak görürse o halkın en şereflisiyle evlenir. Bir kişiye sancak adı verilirse veya kendisi bir sancak açarsa o kişi iyi bir nam ile anılır, ilmi ve inancı ile doğru yola gitmesine işarettir.

Rüyada görülen sancak, meşhur bir iş veya reisliktir. Sancak, alim, imam, zahit, zeki, şecaatli, zengin, cömert veya kendisine uyulan kuvvetli bir kimsedir.

Eğer sancak kırmızı olursa rüya sahibi, yukarda vasıfları geçen bir kimse tarafından sevinç ve şenlik görür. Eğer sancak siyah olursa büyüklük görür.

Kadın için sancak görmek, kocaya yorumlanır.

Rüyada görülen sancak, evlenmeye, hamile kadın için bir ço-cuğa yorumlanır. Çok sancaklar rüzgarlar ve yağmura yorumlanır.

IMAM NABLUSI’NIN YORUMU

Sancak sahibi, hakimle yorumlanır. Hakimlik arzusunda bulunan bir kimse rüyada sancak taşıdığını görse, hakimliğe kavuşur.

Bir kimseye rüyada sancak ismi verilse veya kendisi için bir sancak açılsa ya da kendisine bir sancak verilse, o kimsenin iyi bir ad ile, ilmi veya tarikatı, ya da saltanatı sebebiyle doğru yola gitmesine yorumlanır.

Bir kimse rüyada sihir veya ona benzer şeyleri bildiğini görse, o kimsenin bidat ve sapıklıkta bulunduğuna yorumlanır.

Bir yanıt yazın