Rüyada Sallanarak Yürümek

Bir kimsenin rüyada sallanarak yü­rüdüğünü görmesi, iyi değildir. Bu rüyası O’nun, din yö­nünden bozulduğuna ve büyük kusurlar ve hatalar içinde olduğuna işaret eder denmiştir.

Rüyada sallanarak yürümek, kişinin dini hayatında bir noksanlık yaptığına işâret eder.

Yine rüyada sallanarak yürümek, dünyada çabuk geçici bir şerefe, eğer mal ve para sahibi ise bu malı ve parayı nereden kazandığının kendisinden sorulacağına işârettir.

Bir yanıt yazın